Saules paneļi kalkulators, saules paneļi privātmājai, saules paneļu komplekts!


Sociotips ir informatīvā metabolisma tips.
Tas ir pamatjēdziens Socionikas zinātnē. Saskaņā ar socionisko teoriju ir 16 sociotipi un jebkurš cilvēks pieder vienam no tiem. Socionika (balstās uz Junga psiholoģisko tipu teorijas) izdala 16 sociotipus, kā psihisko funkciju dažādas kombinācijas.


 

Dihotomas
 Kvadra  MBTI  Funkcija
 Sociotips
1  2  3  4        
 Intraverts  Iracionāls  Ētisks  Intuīts  2  INFP  Liriķis
 Jesēņins
 Intraverts  Iracionāls  Ētisks  Sensors  1  ISFP  Starpnieks  Dimā
 Intraverts  Iracionāls  Loģisks  Intuīts
 3  INTP  Kritiķis  Balzaks
 Intraverts  Iracionāls  Loģisks  Sensors  4  ISTP  Meistars  Gabēns
 Intraverts  Racionāls  Ētisks  Intuīts  4  INFJ  Humānists  Dostojevskis
 Intraverts  Racionāls  Ētisks  Sensors  3  ISFJ  Glabātājs  Draizers
 Intraverts  Racionāls  Loģisks  Intuīts  1  INTJ  Analītiķis  Robespjērs
 Intraverts  Racionāls  Loģisks  Sensors  2  ISTJ  Inspektors  Maksims
 Ekstraverts  Iracionāls  Ētisks  Intuīts  4  ENFP  Padomdevējs  Hakslijs
 Ekstraverts  Iracionāls  Ētisks  Sensors  3  ESFP  Politiķis  Napoleons
 Ekstraverts  Iracionāls  Loģisks  Intuīts  1  ENTP  Zinātnieks  Dons Kihots
 Ekstraverts  Iracionāls  Loģisks  Sensors  2  ESTP  Maršals  Žukovs
 Ekstraverts  Racionāls  Ētisks  Intuīts  2  ENFJ  Audzinātājs  Hamlets
 Ekstraverts  Racionāls  Ētisks  Sensors  1  ESFJ  Entuziasts  Igo
 Ekstraverts  Racionāls  Loģisks  Intuīts  3  ENTJ  Uzņēmējs  Džeks Londons
 Ekstraverts  Racionāls  Loģisks  Sensors  4  ESTJ  Administrators  Štirlics