Saules paneļi kalkulators, saules paneļi privātmājai, saules paneļu komplekts!

Personības tipi un to savstarpējā mijiedarbība.

MBTI jeb socionikas starppersonu attiecību modeļi, ar kuru palīdzību varam prognozēt informācijas apmaiņas scenārijus starp cilvēkiem, atkarībā no sociotipa.

 

D – Duālās attiecības
A – Aktivizācijas attiecības
M – Mirāžas attiecības
P.D. – Pusduālās attiecības
V – Vienādo attiecības
S – Spoguļ attiecības
Da– Darba attiecības
Ra. – Radniecīgo attiecības
P.P. – Pilnīgs pretstats
Š.V. – Šķietami vienādo attiecības
S.E. – Super Ego
 

Sociālā pasūtījuma attiecības:
P - Tu pārraidītājs,
U – Tu uztvērējs

Revīzijas attiecības:
R – Tu revidents
r – Tu revidējamais

K – Konfliktējošās attiecības
                                                                                                                        
 
  


Socionisko starptipu attiecību tabula.

Mans tips
Mana partnera tips          
 MBTI   INFP ISFP INTP ISTP INFJ ISFJ INTJ ISTJ ENFP ESFP ENTP ESTP ENFJ ESFJ ENTJ ESTJ
  Sociotips
J
e
s
ē
ņ
i
n
s
D
i
m
ā
B
a
l
z
a
k
s
G
a
b
ē
n
s
D
o
s
t
o
j
e
v
s
k
i
s
D
r
a
i
z
e
r
s
R
o
b
e
s
p
j
ē
r
s
M
a
k
s
i
m
s

H
a
k
s
l
i
j
s
N
a
p
o
l
e
o
n
s
D
o
n
s

K
i
h
o
t
s
Ž
u
k
o
v
s
H
a
m
l
e
t
s
I
g
o
D
ž
e
k
s

L
o
n
d
o
n
s
Š
t
i
r
l
i
c
s
 INFP  Jesēņins  V  Da Ra.
 S.E.  Š.V.  U  P  A  P.P. P.D.
 M D
S
 R   r K
 ISFP  Dimā  Da  V  S.E. Ra.
U
Š.V.
 A P
 P.D. P.P.
 D M
 R S
 K   r
 INTP  Balzaks  Ra.  S.E.  V  Da  P  A Š.V.
U
M
D
P.P.
P.D.
 r
 K S
R
 ISTP  Gabēns S.E.
Ra.
 Da  V  A P
U
Š.V.
 D M
 P.D. P.P.
 K  r
R
S
 INFJ  Dostojevskis  Š.V.  P  U A
 V  Ra.  Da S.E.
S
 r  R  K  P.P.  M  P.D.  D
 ISFJ  Draizers  P  Š.V. A
U
Ra.
V
 S.E. Da
 r
S
K
R
M
P.P.
D
P.D.
 INTJ  Robespjērs  U  A Š.V.
P
Da
 S.E. V
Ra.
R
K
S
  r  P.D. D
P.P.
M
 ISTJ  Maksims  A  U P
Š.V.
S.E.
 Da  Ra. V
K
R
 r
S
D
P.D.
 M  P.P.
 ENFP  Hakslijs P.P.
 P.D.  M D
S
R
  r K
V
 Da  Ra. S.E. Š.V.
U
 P A
 ESFP  Napoleons P.D.
 P.P.  D M
R
S
K
 r
Da
V
S.E. Ra.
U
Š.V.
 A P
 ENTP  Dons Kihots
 M  D P.P.
P.D.
  r K
S
 R Ra.
 S.E. V
Da
P
 A Š.V.
 U
 ESTP  Žukovs  D M
 P.D.  P.P. K
 r
 R S
 S.E. Ra.
Da
V
 A P
 U Š.V.
 ENFJ  Hamlets  S  r
 R K
P.P.
M
P.D.
D
 Š.V.  P U
 A V
Ra.
Da
S.E.
 ESFJ  Igo   r S
K
R
 M P.P.
 D P.D.
P
Š.V.
 A  U Ra.
V
S.E.
Da
 ENTJ  Džeks Londons
R
K
S
 r
 P.D.  D P.P.
 M U
 A Š.V.
P
Da
S.E.
V
Ra.
ESTJ Štirlics  K  R   r S
D
P.D.
M
P.P.
 A  U P
Š.V.
 S.E. Da
 Ra. V