Saules paneļi kalkulators, saules paneļi privātmājai, saules paneļu komplekts!

Socionikas ceļvedis

 

Socioniku sāk apgūt izprotot 4 dihatomas. Angliski tām ir termins – Preferences – Izvēle starp divām alternatīvām.

 

Dihatoma, kas atbild par to kā nododam un uztveram informāciju

Intuīcija

Intuirion (N)

Sensorika

Sensing (S)

Dihatoma, kas atbild par to kā pieņemam lēmumus

Ētika

Feeling (F)

Loģika

Thinking (T)

Dihatoma, kas atbild par to kāds ir mūsu dzīves rims un kā reaģējam uz izmaiņām

Racionalitāte

Perceiving (P)

Iracionalitāte

Judging (J)

Dihatoma, kas nosaka kāds ir mūsu enerģijas gūšanas  un tērēšanas veids

Ekstraversija

Extravertion (E)

Introversija

Introversion (I)

 

Dihatoma ir pretstatu pāris, kurā vienai vai otrai nosauktajām alternatīvām Tu vairāk dod priekšroku. Tiek pretnostatītas divas alternatīvas un tās tiek aprakstītas ar dažādām pazīmēm. Tipu nosaka vienas alternatīvas pazīmju pārsvars pār otru.

 

Ikvienā cilvēkā ir "iemontēti" abi mehānismi un tikai viena vai otra mehānisma relatīvs pārsvars konkretizē attiecīgo tipu. 

 

Dihatomas izriet no 8 psihes funkcijām. Funkcijas ir garīgais/mentālais prāta instruments, ar kuru tas mijiedarbojas ar realitāti. Funkcija ir spēja uztvert un apstrādāt informāciju par dažādiem informācijas aspektiem.

 

Mums visiem piemīt spēja uztvert infomāciju par visiem 8 funkciju aspektiem. Divām funkcijām ir augstākais attīstības potenciāls, tās ir dominantās funkcijas un divas ir papildinošas funkcijas - tās mēs sagaidām no citiem - darbā kā atbalstu un motivāciju, un attiecībās, kā rūpes. Divas funkcijas ir vājas, kuras nevēlās īpašu uzmanību un divas neitrālas, kas ir spēcīgas un darbojas krīzes situācijās.  

 

Ar divām dominantajām funkcijām, mēs strādājam vis intensīvāk, kā arī informācijas apjoms ir liels, ko mēs spējam apgūt, bet pārējām sešām, mēs pievēršam mazāk uzmanības, kā arī informācija smadzenēs saglabājas lēnāk un ātrāk izdzēšanas.

 

Iracionālās funkcijas ir: 

 

Sensorika

Intuīcija

Varas sensorika, ekstravertā sensorika

Sajūtu sesorika, intravertā sesorika

Varas sensorika. Izdzīvošanas sensorā. Mobilizācijas, procesu pabeigšanas funkcija

Sajūtu sensorika. Detalizēšanas sensorā. Procesu stabilizācijas funkcija.

Laika intuīcija. Vīzijas intuīcija. Draudu nojaušana. Būtība. Jēga. Jaunrade.

Iespēju intuīcija. Izzināšanas intuīcija. Kopainas veidošana. Izdevības ķeršanas funkcija. Informācijas puzle.

 

Racionālās funkcijas ir: 

 

Ētika

Loģika

Emociju ētika. Publiskā viedokļa paušana. Kolektīva gaisotnes sajušanas funkcija.

Attiecību ētika. Attieksmes ētika. Personīgo īpašību izvērtēšanas funkcija.

Struktūrloģika. Sistēmas loģika. Stingras procedūras ievērošana. Birokrātijas izpratne.

Darbības loģika. Biznesa loģika. Lietišķā loģika. Resursu sadale un profesionālo spēju novērtēšana.

 

Ekstravertas funkcijas

Varas sensorika, ekstravertā sensorika

Intravertas funkcijas

Sajūtu sesorika, intravertā sesorika