Personības tipi un to savstarpējā mijiedarbība.

MBTI jeb socionikas starppersonu attiecību modeļi ar kuru palīdzību varam prognozēt informācijas apmaiņas scenārijus starp cilvēkiem, atkarībā no sociotipa.

 

D – Duālās attiecības
A – Aktivizācijas attiecības
M – Mirāžas attiecības
P.D. – Pusduālās attiecības
V – Vienādo attiecības
S – Spoguļ attiecības
Da– Darba attiecības
Ra. – Radniecīgo attiecības
P.P. – Pilnīgs pretstats
Š.V. – Šķietami vienādo attiecības
S.E. – Super Ego
 

Sociālā pasūtījuma attiecības:
P - Tu pārraidītājs,
U – Tu uztvērējs

Revīzijas attiecības:
R – Tu revidents
r – Tu revidējamais

K – Konfliktējošās attiecības
                                                                                                                        
 
  


Socionisko starptipu attiecību tabula.

Mans tips
Mana partnera tips          
 MBTI   INFP ISFP INTP ISTP INFJ ISFJ INTJ ISTJ ENFP ESFP ENTP ESTP ENFJ ESFJ ENTJ ESTJ
  Sociotips
J
e
s
ē
ņ
i
n
s
D
i
m
ā
B
a
l
z
a
k
s
G
a
b
ē
n
s
D
o
s
t
o
j
e
v
s
k
i
s
D
r
a
i
z
e
r
s
R
o
b
e
s
p
j
ē
r
s
M
a
k
s
i
m
s

H
a
k
s
l
i
j
s
N
a
p
o
l
e
o
n
s
D
o
n
s

K
i
h
o
t
s
Ž
u
k
o
v
s
H
a
m
l
e
t
s
I
g
o
D
ž
e
k
s

L
o
n
d
o
n
s
Š
t
i
r
l
i
c
s
 INFP  Jesēņins  V  Da Ra.
 S.E.  Š.V.  U  P  A  P.P. P.D.
 M D
S
 R   r K
 ISFP  Dimā  Da  V  S.E. Ra.
U
Š.V.
 A P
 P.D. P.P.
 D M
 R S
 K   r
 INTP  Balzaks  Ra.  S.E.  V  Da  P  A Š.V.
U
M
D
P.P.
P.D.
 r
 K S
R
 ISTP  Gabēns S.E.
Ra.
 Da  V  A P
U
Š.V.
 D M
 P.D. P.P.
 K  r
R
S
 INFJ  Dostojevskis  Š.V.  P  U A
 V  Ra.  Da S.E.
S
 r  R  K  P.P.  M  P.D.  D
 ISFJ  Draizers  P  Š.V. A
U
Ra.
V
 S.E. Da
 r
S
K
R
M
P.P.
D
P.D.
 INTJ  Robespjērs  U  A Š.V.
P
Da
 S.E. V
Ra.
R
K
S
  r  P.D. D
P.P.
M
 ISTJ  Maksims  A  U P
Š.V.
S.E.
 Da  Ra. V
K
R
 r
S
D
P.D.
 M  P.P.
 ENFP  Hakslijs P.P.
 P.D.  M D
S
R
  r K
V
 Da  Ra. S.E. Š.V.
U
 P A
 ESFP  Napoleons P.D.
 P.P.  D M
R
S
K
 r
Da
V
S.E. Ra.
U
Š.V.
 A P
 ENTP  Dons Kihots
 M  D P.P.
P.D.
  r K
S
 R Ra.
 S.E. V
Da
P
 A Š.V.
 U
 ESTP  Žukovs  D M
 P.D.  P.P. K
 r
 R S
 S.E. Ra.
Da
V
 A P
 U Š.V.
 ENFJ  Hamlets  S  r
 R K
P.P.
M
P.D.
D
 Š.V.  P U
 A V
Ra.
Da
S.E.
 ESFJ  Igo   r S
K
R
 M P.P.
 D P.D.
P
Š.V.
 A  U Ra.
V
S.E.
Da
 ENTJ  Džeks Londons
R
K
S
 r
 P.D.  D P.P.
 M U
 A Š.V.
P
Da
S.E.
V
Ra.
ESTJ Štirlics  K  R   r S
D
P.D.
M
P.P.
 A  U P
Š.V.
 S.E. Da
 Ra. V