Saules paneļi kalkulators, saules paneļi privātmājai, saules paneļu komplekts!

Mirāžas attiecības. 
Tās ir atslābuma attiecības. Neviens no attiecību tipiem, tā neatslābina un neatdzesē partnerus, kā mirāžas attiecību partneris. Ar „mirāžas” partneri ir patīkami atpūsties un apspriest vispārīgas tēmas, cilvēks it kā izplūst, dekoncentrējas, pārvēršas gaistošā mirāžā.
Viens otram sniedz tieši to, ko katrs no otra gaida, bet dzīves pamatvērtības var ļoti atšķirties, kas arī tuvākā un dzīļākā komunikācijā var radīt problēmas.
Ar tādu partnera raksturu, darba attiecības ir apgrūtinātas. Pilnīgi neizprot partnera rīcības motīvus. Tas, pēc kā tiecas partneris, šķiet nenozīmīgs, tāds kam nav vērts veltīt uzmanību. Gaida, viens no otra, pilnīgi citas aktivitātes. Tāpēc partneri atsalst viens pret otru un neatbalsta otra intereses. Partneri it kā spēlē klusos telefonus. Tas atgādina komiķu Širvinta un Deržavina dialogus, kad partneri nekorekti pārtrauc viens otru pusvārdā. No ārpuses šādas attiecības var izskatīties pat smieklīgi. Introvertais šajā pārī cenšas atbrīvoties no ekstraverta mēģinājumiem uzspiest savu viedokli, vēlas iegūt neatkarību. Ekstravertais grib pataisīt introverto par „normālu” cilvēku.
Abi izturas kritiski viens pret otra spējām. Strīdi šajās attiecībās nav ilgi. Partneri tiecas viens pēc otra. Reizēm attiecības kļūst ļoti labas un siltas. Tas notiek tad, kad partneri mazāk runā par konkrētām tēmām, bet dara kopīgu darbu. Veiksmīgi paveikta darba, rezultātu apspriešana iedvesmo, bet sākot jaunu darbu saskaras ar tām pašām grūtībām.

Gulenko V.V., Molodcovs A.V. – Ievads socionikā.