Saules paneļi kalkulators, saules paneļi privātmājai, saules paneļu komplekts!

Maksims.

Dzīves moto: Dari to kas jādara.
Funkcijas: Loģiski-sensorais intraverts
Tipa nosaukums pēc MBTI: ISTJ
Kvadra: 2 Beta (Jesēņins, Žukovs, Hamlets, Maksims)
Kvadras vērtības:
Inspektors (Maksims, ISTJ) 
Inspektors (Maksims, ISTJ)
Reālists. Nopietns veselā saprāta cilvēks ar milzīgu atbildības sajūtu un skaidru loģisko domāšanu. Viņam var uzticēties, viņš godīgi veic savus pienākumus. Pauž precīzus, noteiktus, skaidrus, labi pārdomātus ieteikumus un vērtējumus. Ja Maksims par kaut ko ir pārliecināts, tad viņu ļoti grūti no šīs pārliecības novirzīt vai izraisīt viņā šaubas. Maksima vārds ir likums. Nestrādā par neatbilstošu atalgojumu. Kolekcionārs un grāmatu mīļotājs. Prozaisks un skrupulozs. Mierīgs, apveltīts ar darba mīlestību, praktisku prātu un labu atmiņu, it īpaši uz sīkumiem. Iedzimta vēlme nošķirties, pabūt vienatnē, pat sarežģītās situācijās ārēji viņš saglabā mieru. Pienākuma cilvēks, patstāvīgs, taču aiz nesatricināmās ārienes maskas var slēpties spēcīgas, grūti atklājamas emocijas.
Iegūto informāciju sistematizē, «saliek pa plauktiņiem». Smalki redz loģiskās nesakarības un asprātīgi jokojas par tām. Domāšana lakoniska. Darbības jomā, kuru izvēlējies, cenšas sasniegt pilnību un ieliek sevi visu. Precīzi izpilda sarežģītu darbu. Labs organizators. Cenšas sagādāt sev labi nokomplektētu instrumentāriju visiem dzīves gadījumiem. Spēj darīt vairākus darbus vienlaikus. Apbrīnojama spēja koncentrēties. Ir nodarbināts ar neatliekamo problēmu risināšanu, nevis abstraktu teoretizēšanu. Lai ar ko Maksims nodarbotos, to noteikti pabeigs, viss tiks izpildīts organizēti un droši. Turas pie noteiktas sistēmas un kārtības un iecietīgi izturas pret tiem, kuri atbalsta viņa uzskatus. Centīgs, akurāts, metodisks. Necieš nolaidību un bezatbildību.
Labi pārzin instrukcijas un noteikumus, nežēlo laiku, lai tos iemācītos un nepieciešamības gadījumā brīvi ar tiem operētu. Pārliecinoši pamato savus uzskatus. Pieņemot lēmumus, pamatojas uz savu pieredzi. Augstu vērtē loģiku, objektīvu analīzi un māk to izmantot. Labs klausītājs, mīl precīzus un skaidrus formulējumus. Viņa lozungs: «Saki to, ko domā un domā, ko runā!»
Mājās valda kārtība un gandrīz vai armijas disciplīna, katrai lietai te ir sava vieta. Necieš, ja kāds bez atļaujas aiztiek viņa lietas, jauc viņa noteikto kārtību un maisās viņa darīšanās. Dāvina tikai noderīgas lietas. Taupīgs, cenšas ekonomēt pat mazās naudas summās, māk sakrāt kārotajam. Glabā dažādus priekšmetus, kas «kādreiz var noderēt». Uzskata, ka netrūkst veidu, kā tikt pie naudas – ja ir vēlēšanās, var nopelnīt vai sakrāt. Saimniecisks. Cenšas līdz minimumam ierobežot darbam nepieciešamos tēriņus. Atbalsta mehanizāciju un automatizāciju.
Estēts, attīstīta skaistuma izjūta, spēj patiesi sajūsmināties par skaistām lietām, zvaigznēm, smaržām… Uzskata, ka apkārt ir tik daudz krāšņuma. Patīk garšīgi paēst un labi gatavo. Taču nav izteikts baudu cilvēks, dod priekšroku vienkāršam, veselīgam ēdienam, īpaši «nepiekasās» tam, ko ēd un dzer, bet vienmēr zina, kas ir labs. Rūpējas par savu ārieni, ģērbjas akurāti, ir kārtīgs un tīrīgs gan sadzīvē, gan darbavietā. Labi veic smalkas operācijas ar rokām, it īpaši, ja tās saistītas ar dizainu un noformēšanu.
Neatkarīgs, mērķtiecīgs. Piespiež sevi darīt arī to, kas nav interesanti, bet vajadzīgi. Neatlaidīgi vāc informāciju, lai pilnīgi pārvaldītu situāciju. Izšķirošos brīžos reaģē operatīvi un nezaudē galvu. Uzticas tikai oficiāliem, pārbaudītiem informācijas avotiem. Zināšanas vēlas ieviest praksē. Sāncensība modina viņā enerģiju. Līdzsvarots, strādā ar atbildības sajūtu un to pašu prasa no citiem. Visam gatavojas jau iepriekš, jo necieš ekspromtus. Iedziļinās visās detaļās, pamanot arī sīkumus. Tura kārtībā dokumentāciju, mīl precizēt faktus, labprāt informē tos, kuri vēršas pie viņa sakarā ar kādām instrukcijām vai noteikumiem. Palīdz vājajiem, neaizsargātajiem. Var būt vientuļš cīnītājs par taisnību.
Bieži tiek vadošā amatā. Labi pārzin darījumu attiecības, rīkojas izlēmīgi. Darbu tur augstāk par personīgajām attiecībām un garastāvokli. Prasīgs pret sevi un padotajiem. Valdonīgs, spēj izdarīt emocionālu spiedienu, liekot izpildīt pienākumus. Necieš kompromisus lietās, ko uzskata par svarīgām.
Maksima darbošanās ir vērsta uz disciplīnas nostiprināšanu, stingras kārtības un sistēmas ieviešanu. Kontrolē savu rīkojumu izpildi. Ir diezgan nepielūdzams vadītājs. Ja Maksimam nepakļaujas, viņš var ķerties pie draudiem. Prot pretinieku salauzt, «piespiežot pie sienas». Pašu Maksimu salauzt nav viegli. Prasa, lai padotie darba laiku strādātu ar pilnu slodzi, bet, ja vajag, arī virsstundas. Būdams apveltīts ar milzīgām darbaspējām un apbrīnojamu izturību, Maksims neizprot to, ka kādu citu viņa noteiktais darba režīms var «nokaut».
Ja ir aizņemts ar interesantu darbu, var būt fenomenāli izturīgs. Zina, kā vajag strādāt, lai izdarītu visu un patērētu pēc iespējas mazāk enerģijas. Spēka un veselības viņam pietiek gandrīz vienmēr, taču nereti pieviļ paša pārgalvīgā un nevērīgā attieksme pret savu ķermeni. Parasti būdams stiprs, norūdījies un izturīgs, Maksims aizmirst, kā tas ir – būt slimam. Kad tomēr saslimst, jūtas nožēlojams un bezpalīdzīgs.
Sabiedrībā izturas pieklājīgi un korekti. Necieš familiaritāti, arī no bērnu puses. Kontaktējoties Maksimam ir grūti ietekmēt citu jūtas, taču distanci regulēt viņš prot brīnišķīgi. Viegli uzsāk īslaicīgus kontaktus, bet, kad tie sāk traucēt, nogriež tos kā ar nazi. Ar savu izturēšanos izraisa uzticību. Pacietīgi uzklausa tos, kuri pie viņa vēršas. Dziļi sirdī jūt līdzi, kaut ne pārāk to izrāda. Neslēpj simpātijas, tomēr pārāk tuvu un pārāk dziļi sevī nevienu neielaiž. Ir priecīgs, ja izdodas uzturēt labas attiecības ar cilvēkiem, ko ciena. Pret mājiniekiem ir skarbs, mīl audzināt un lasīt morāli. Ne vienmēr izprot citu cilvēku vajadzības, it īpaši, ja viņi nelīdzinās viņam pašam. Nespējot izrādīt savas jūtas, var radīt auksta, vienaldzīga, pat nežēlīga cilvēka iespaidu. Ja, pozitīvo vērtējumu neturot sevī, spēj citus biežāk uzslavēt, tad kļūst maigāks, atbrīvotāks, apmierinātāks ar sevi.
Attiecībās nav īpaši elastīgs. Noslēgts, ne pārāk cenšas dalīties savos iespaidos ar apkārtējiem. Slikti izprot citu nodomus un attieksmi pret sevi, kas arī ir par iemeslu atturībai un noslēgtībai. Cenšas pēc iespējas pilnīgāk izprast savstarpējo attiecību nianses, bet nejūtas pārliecināts, vai ir sapratis pareizi. Kritika par neētisku rīcību viņu kaitina. Apzinoties, ka tam nepiemīt psihologa talants, viņš visu dzīvi mācās, pētot savas jūtas. Ir uzticīgs un mainīt nostabilizējušās attiecības viņam ir grūti, pat neiespējami. Viņa jūtas un vērtējumi ir diezgan skarbi, gandrīz vai «melns – balts». Savu aizraušanos neslēpj un no tās nekaunas. Par partnera jūtām spriež pēc viņa emociju izpausmēm, taču neizprot to nianses un viegli var kļūdīties. Pats to zina, tāpēc viegli uzticību neizdāļā. Mīlestībā atkarīgs no partnera. Ja attiecības sarežģījušās, var pilnīgi zaudēt līdzsvaru. Labi izjūt otru cilvēku, taču nepārzin tādu cilvēku domu un ilgu pasauli, kuru emocijas nav jūtamas. Veidot un kultivēt savstarpējās jūtas neprot un nevēlas. Ir ļoti uzmanīgs, baidās no pazemojuma. Aizdomīgi sarga savu iekšējo pasauli. Viņa izpratnē skaistas attiecības ir tādas, kurās partneri ievēro viens otra emocijas, garastāvokli, pārdzīvojumus, taupa otra laiku un laika pavadīšanu padara pēc iespējas noderīgāku.
Ne vienmēr spēj novērtēt citu cilvēku iespējas un spējas, tāpēc ir piesardzīgs, cenšas uzturēt labas attiecības ar visiem. Ar grūtībām prognozē, ko no katra var sagaidīt. Tādi, kas rīkojas izaicinoši un spilgti izceļas apkārtējo vidū, Maksimu tracina un uztrauc, jo tie neiekļaujas tajā hierarhijā, kurai, pēc viņa domām, jābūt visiem par paraugu. Slimīgi reaģē, ja tiek apspriestas paša iespējas un spējas, taču to neizrāda.
Optimists, bet bieži jūtas draņķīgi. Viņā it kā uzkrājas negatīvās emocijas, no kurām būtu jāatbrīvojas, bet tas viņam nemaz tik viegli neizdodas. Tam nepieciešama bieža emocionālā fona maiņa un emocionāli piesātināta atmosfēra. Jo stiprākas emocijas, jo patīkamāk dzīvot. Emociju karuselis atsvaidzina viņa «pagrīdē» paslēptās jūtas. Šīm emocijām obligāti nav jābūt pozitīvām. Stipras dramatiskas emocijas arī ir skaistas. Mīl gan komēdijas, gan traģēdijas. Saskarsmē ar cilvēku, kurš pauž spēcīgas emocijas, atslābinās un nomierinās. Meklē asas izjūtas, rada tās ar neprognozējamu, bieži vien riskantu uzvedību. Necieš, ja viņam apkārt slaistās pusaizmiguši cilvēki, Maksimam gribas tos kaut kā sapurināt, noslogot. Necieš negatīvo emociju spiedienu – raudāšanu, kaprīzes. Patīk, ja partneris piemērojas viņa praktiski estētiskajam dzīvesveidam.
Baidās no pārmaiņām un nestabilitātes. Ir uzmanīgs, uzticīgs saviem ieradumiem un tradīcijām. Stingri turas pie sava pasaules skatījuma. Draugus izvēlas, balstoties uz uzskatu sakritību. Tendence noslīkt detaļās un ikdienišķā garlaicībā. Spītīgs. Tieksme uzspiest apkārtējiem savas domas un noraidīt uzstājīgāku sarunu biedru viedokli. Reizēm viņš savus uzskatus atzīst par vienīgajiem pareizajiem un atgaiņājas no radošākām un novatoriskākām metodēm. Dažkārt ļoti skeptiski izturas pret jaunām idejām, ja nesaredz tajās acumirklīgu izdevīgumu. Ja viņš ir spējīgs rūpīgi pārdomāt savus plānus no sākuma līdz beigām, veltot uzmanību arī alternatīviem variantiem, tad strauji palielinās viņa darba efektivitāte arī daudzās citās jomās. Ja Maksims atsakās no ieraduma noraidīt nepārbaudītas vai neapstiprinātas neordināras metodes, viņš attīsta sevī lielāku iecietību pret cilvēkiem, un arī pašam iespējams izmantot efektīvākus variantus.
Plāno savu laiku arī brīvdienās. Bieži pārbauda pulksteņa pareizību, jo bez tā viņam grūti iztikt. Necieš neprecizitāti. Strādā sistemātiski, pēc noteikta plāna, vienmērīgā tempā. Pie darba ķeras laikus, izpilda to plānveidīgi, vienmērīgi sadalot visu apjomu atvēlētajam laikam, uzdoto paveic precīzi norādītajos termiņos. Ārkārtīgi necieš nepamatotas atkāpes un izmaiņas. Augstu vērtē intelektuālus, radoši apdāvinātus cilvēkus. Ciena māku interesanti pavadīt laiku. Neatkarīgi no sarežģījumiem, kas dažkārt rodas, strādā ātri. Neparedzētas un nepārtrauktas izmaiņas atņem Maksimam spēku un optimismu, viņš zaudē orientāciju un, nespējot pietiekoši ātri pārkārtoties, var nokļūt «zem dzīves riteņiem». Viņu baida negaidīti likteņa pavērsieni. Kaut arī viņš noraida mistiku, tomēr ar bažām ieklausās paredzējumos un pravietiskos sapņos. Viņu mobilizē un uzmundrina negaidīts, bet svarīgs pasākums, kuru vajag veikt īsā laikā.
Mīlēts un savu vietu atradis Maksims dabiski uztver savas vājības un trūkumus, ir asprātīgs, atsaucīgs, sirsnīgs, vienmēr gatavs palīdzēt ar padomu vai darbu, ir apmierināts, ja var būt noderīgs.
Labi inženieri, teorētiķi, konstruktori. Nebaidās riska, tādēļ starp viņiem ļoti bieži ir lidotāji, alpīnisti, arī iestādes vadītāji, bankas darbinieki, karavadoņi, labi izlūkdienesta speciālisti, politisko partiju vadītāji, likumdevēji, valstsvīri, arī pasniedzēji.

Rekomendācijas

Jūsu spēcīga puse ir konkrēta loģika, t.i. jebkura jautājuma un pasākuma rūpīga izstrādāšana. Jūs esat atbildīgs cilvēks, nešķiežaties ar vārdiem pa labi un kreisi.

Jums raksturīgi ir centieni pēc kārtības, disciplīnas, precīzas normu un noteikumu ievērošanas. Jūs esat neiecietīgi pret jebkura veida nolaidībām, bezatbildības. Jūs esat saprāta cilvēks, savos lēmumos vadieties pēc loģikas, nevis emocijām. Jums ir tieksme pēc konkrētu darbības jomu dziļas izpētes.

Jūs esat neatlaidīgs un mērķtiecīgs cilvēks. Neapšaubāmi, ka Jūs esat labs administrators, kas vienmēr kontrolē pieņemto lēmumu izpildes pareizumu. Kā arī Jūs atbalstāt disciplināro iedarbības mēru pielietošanu attiecībā pret cilvēkiem, kas nepilda savus pienākumus. Nepārcenšaties administratīva spiediena izdarīšanā. Mēģiniet iepriekš izprast disciplīnas pārkāpuma īstos motīvos.

Jūs cienāt autoritātes, izmantojiet tikai ticamus informācijas avotus. Jūs esat bez kompromisa savu pienākumu izpildē, disciplinēti, rūpīgi, savākti, sekojiet kārtībai sadzīvē un ražošanā.

Viena no Jūsu pamatproblēmām — nedrošība situācijās, kas nepieciešama izveidojušos uzskatu maiņa bez konkrētām perspektīvām, neuzticēšanās negaidītām idejām un priekšlikumiem, kam nepieciešama atteikšanās no pagātnes vērtībām, alternatīvām. Tādos gadījumos var rasties izjūtas, kas saistītas ar haosa tuvošanos, nestabilitāti, orientieru zaudējumu. Apsverot visus par un pret, pacenšaties atteikties no agrākiem stereotipiem.

Izpētiet visu jauno, netradicionālo, lai jaunas idejas Jūs neapsteigtu negaidot. Vairāk uzticieties cilvēkiem, nemeklējiet savu neveiksmju cēloņus citu cilvēku tīšās ļaunprātībās

Neuzrādiet visiem vienādas prasības, atceraties: visiem no dabas dotas ir dažādas spējas. Cenšaties izstrādāt pret katru individuālu pieeju.

Ja Jūs esat priekšnieks, neierobežojiet padoto radošās iniciatīvas izpausmes. Nekontrolējiet katru viņu soli. Netiecaties paradīt sevi priekšniecības priekšā kā cilvēku, kurš ievēro visas, pat morāliski novecojušus lēmumus un instrukcijas.

Paplašiniet savu interešu un aizraušanos loku, nekoncentrējieties uz kaut kā viena. Samaziniet savu reālismu kritizējot jauno, kas ir novirzījies no vispārpieņemtām normām un noteikumiem. Atceraties, ka pašas vadošās idejas savulaik netika fiksētas nevienā no rokasgrāmatām.

Cita Jūsu problēma – tā ir nepatstāvība, nevienmērība saskarsmē ar cilvēkiem. Jums mēdz būt nedabiskas, krasas pārejas no laipnības un iejūtības pie valdonīguma un prasīguma izpausmju demonstrācijas. Atceraties par to, ka Jums ir tieksme attiecībā pret cilvēkiem, ar kuriem Jums ir ļoti tuvas attiecības izpaust nesavaldību un pat rupjību.

Cenšaties ar cilvēkiem uzturēt vienmērīgas, ar mēru ieturētas attiecības, lai nenovestu iespējamos pārpratumus un konfliktus līdz dramatiskam atrisinājumam. Nezaudējiet mēra izjūtas attiecībās ar ļaudīm: neesat nedz pārmērīgi uzmanīgi, nedz arī pārāk uzmācīgi ar savām problēmām. Neuzskatiet par pienākumu, lai citi Jums palīdzētu.

Nenogurdiniet ļaudis ar liekām pamācībām un morālēm. Pat ja Jums ir taisnība, ar savu pamācošo toni Jūs riskējat iedzīvoties nelabvēļos.