Saules paneļi kalkulators, saules paneļi privātmājai, saules paneļu komplekts!

Napoleons.

Dzīves moto: Dzīvojam vienreiz
Funkcijas: Sensori-ētiskais ekstraverts
Tipa nosaukums pēc MBTI: ESFP
Kvadra: 3 Beta (Balzaks, Draizers, Napoleons, Džeks)
Kvadras vērtības:
Politiķis (Napoleons, ESFP) 
Politiķis (Napoleons, ESFP)
Viņa dzīves stils – optimisms. Raksturīgs gribasspēks, milzīga enerģija, paaugstināta pašcieņa un paškritikas trūkums. Mīl brīvību, grib rīkoties neatkarīgi, ko arī dara. Rosīgs un dažkārt pārgalvīgs. Darba vietā mēdz veikt vairākus darbus vienlaicīgi. Uzvarošs, pārliecināts skatiens, izteiktas līdera īpašības. Aktīvs, kustīgs, negrib griezt ceļu. Pašpārliecināts, māk pakļaut cilvēkus savai ietekmei. Labi orientējas cilvēku īpašībās, ātri iemanās izkomandēt tos, kuri ir neizlēmīgāki un mazāk pārliecināti. Darbojas ātri, izlēmīgi un uzreiz. Dara un tikai tad domā.
Ātri mobilizējas stresa situācijās.
Attīsta vētrainu, plašu darbošanos, tiecas pēc vadošiem posteņiem, jo uzskata, ka tie viņam pienākās. Viņa stihija – komunikācija ļaužu masās. Patīk vadīt kolektīvu, teicami organizē tā darbu, māk dot jaudīgu enerģijas lādiņu, radīt vienotības sajūtu kopēja, tālejoša mērķa vārdā. Viņam patīk ar savām idejām aizraut cilvēkus un «vest sev līdzi» pretī mērķim. Zina, kā rast izlīgumu ar pretiniekiem, ja tas ir viņa interesēs. Māk pateikt otram to, ko viņš vēlas dzirdēt. Ar solījumu pildīšanu nesteidzas. Kā vadītājs sevi vislabāk parāda lielā kolektīvā, jo mazā ļaužu bariņā rada ap sevi spriedzi.
Estēts. Savdabīga gaume, kas ne vienmēr sakrīt ar vispārpieņemto. Ģērbjas spilgti, oriģināli. Viņa tērpi izskatās daudz dārgāki par patieso šo apģērbu vērtību. Iepazīstoties ar cilvēku, vispirms pievērš uzmanību viņa ārienei un drēbēm un novērtē tos. Kaut gan pieļauj, ka var būt arī citādāka gaume nekā viņējā, tomēr savējai uzticas vairāk. Nevienu neatdarina, bet reizēm no citiem pārņem sev piemērotāko, pašu labāko, kādu atsevišķu detaļu. Viņa viedoklis par lietu pievilcību ir diezgan nelokāmi. Uzspiest savu viedokli citiem nevēlas. Kaut arī otra ārieni viņš vērtē rūpīgi, aizrāda reti, jo nevēlas aizvainot, radīt sev netīkamas izskaidrošanās situācijas. Taču, ja kāds Napoleonu ir nokaitinājis, tad riskē dzirdēt no viņa ne mazums kritikas par saviem defektiem un trūkumiem.
Ilgi naidu un dusmas netur, spējīgs lūgt piedošanu. Parasti meklē izlīgumu ar ikvienu, kurš reiz bijis viņam tuvs, bet ir dziļi aizskāris. Viņa dzīves vadmotīvs: «Miers baro, nemiers posta!» Bieži, novērojot viņu pa gabalu, rodas ieskats kā par lepnu, iedomīgu, «lecīgu» cilvēku.
Patīk ērtības un komforts, ļoti necieš, ja kāds to grauj. Ar finansēm rīkojas diezgan brīvi, mīl dzīvot krāšņi, māk naudu nopelnīt un uzskata, ka var atļauties to arī tērēt. Neveiksmes viņu no sliedēm neizsit, drīzāk mobilizē. Spožas uzslavas uztver kritiski, māk sevi novērtēt objektīvi. Netaisa no savām problēmām traģēdiju. Piemīt komersanta talants, viņa galvā vienmēr rosās jaunas idejas. Pusi dzīves var nodarboties ar kaut ko pavisam citu, piemēram, strādāt bankā, taču, tiklīdz rodas situācija, kad vajag pielietot uzņēmēja talantu, strauji attīsta šīs spējas.
Viegli uzsāk sarunas ar svešiem. Cenšas, lai viņa emociju spēks un skaistums nevienu neatstātu vienaldzīgu. Vispārliecinātāk jūtas lielā kompānijā nevis vienatnē. Nepanes vientulību, tad var zaudēt stimulu darboties, kļūt nervozs, pat saslimt. Zinoši un mērķtiecīgi veido attiecības – gan pozitīvās, gan, ja vajag, negatīvās.
Jaunībā mācības Napoleonam nav pats svarīgākais – daudz saistošākas šķiet mīlas dēkas, un viņš kaislīgi tām nododas. Vēlāk ļoti sāpīgi pārdzīvo zaudēto laiku, nepieciešamo, bet neiegūto izglītību. Viņa attiecības ir nepastāvīgas. Viņa jūtas ir ļoti stipras, bet ne pārāk dziļas, tās viegli pāriet no karstas sajūsmas vēsā vienaldzībā. Ir ļoti neatkarīgs un ātri zaudē interesi. Strīdēties un samierināties Napoleons prot labi. Reti darbojas pretēji savām vēlmēm un vajadzībām. Pārraut nelabvēlīgi izveidojušās personiskās attiecības viņam ir ļoti grūti. Viņš cenšas likt otram netieši saprast, ka tas viņu vairs neinteresē jeb viņa uzvedība tam ir nepieņemama. Patīk dalīties savos piedzīvojumos un pārdzīvojumos. Jūt spēcīgu nepieciešamību pēc tuva drauga, kuram varētu stāstīt visu.
Ja paziņa, pat ne pārāk tuvs cilvēks nokļūst nelaimē, Napoleons steidzas tam palīgā, ziedojot to, kas būtu nepieciešams pašam – mantu, naudu, zāles utt. Žēlsirdība Napoleonam nav tikai tukši vārdi. Ne visi Napoleoni rūpējas par lielām ļaužu grupām, taču kāds, par ko rūpēties, viņam vienmēr ir. Jūt atbildību par cilvēku, ar kuru ir kopā.
Rūpējas par savu veselību, jo nepieļauj, ka varētu slikti izskatīties. Māk un mīl radīt ap sevi svētku, svinīgu viesību atmosfēru. Zina, kā ciemiņus izklaidēt, priecē ar savu bagāto izdomu, neļaujot garlaikoties tiem, kurus sapulcinājis. Spēj uzturēt sarunu par jebkuru tematu, demonstrējot savas daudzpusīgās, kaut arī ne sevišķi dziļās zināšanas – mazliet no visa kā, jo ir iemācījies orientēties daudzās nozarēs.
Uzskata par svarīgu noskaidrot katra cilvēka spējas – ko noderīgu no viņa gaidīt, no kā jāpiesargās, taču par to tikt skaidrībā Napoleonam ir pagrūti. Viņš bieži viļas cilvēkos. Parasti atsaucas uz savu intuīciju pēc tam, kad kaut kas jau ir noticis, viņa nojautas un prognozes ne vienmēr viņu brīdina pirms izšķirošiem pavērsieniem. Biežās vilšanās cilvēkos, kuriem viņš ir uzticējies, ar gadiem padara Napoleonu ārkārtīgi piesardzīgu, pat aizdomīgu. Brīžos, kad viņam šķiet, ka citi viņu nenovērtē, kļūst drūms un noslēdzas sevī. Patīk pētīt cilvēku raksturus un, palielinoties pieredzei, iemācās tos ļoti dziļi un pareizi analizēt.
Ir diezgan kaprīzs. Izvērtē un kritizē produktu un preču kvalitāti un izskatu. Nekaunas no sava ķermeņa fizioloģiskajām vajadzībām un tajā notiekošajiem procesiem. Informāciju par to, kā vajag vai nevajag izturēties pret savu organismu, labi atceras un pavēsta citiem, kad tas, pēc viņa domām, tiem nepieciešams. Vienmēr atradīs, kur «piekasīties», ja kāds viņam būs sabojājis omu. Labā garastāvoklī ir dzīvīgs, asprātīgs, nevien izvairās otram bojāt noskaņojumu, bet uzslavē, apbalvo, jo viņam patīk iepriecināt. Ja garastāvoklis pacilāts, ir dāsns līdz izšķērdībai, bet ja nomākts, tad kļūst taupīgs līdz skopumam. Parasti labai pašsajūtai Napoleonam nepieciešams tikai atbilstīgs novērtējums, lai apkārtējie būtu pieticīgi savās prasībās pret viņu un kaut vai reizēm atzītu viņa talantus un vērtību.
Viņa izteikumos un rīcībā jaušamas pretrunas, neloģiskums. Informāciju uztver strauji, kopumā, bet ne pārāk dziļi. Ne vienmēr uzreiz uztver saņemtās informācijas patieso būtību, tā radot pārpratumus. Visa mūža garumā tieksme apgūt arvien kaut ko jaunu, nepieredzētu, neizzinātu, arī grāmatvedības jomā, bet ja nepatīk, ātri zaudē interesi. Grūtības sagādā struktūru analīze, sīkumains pētnieciskais darbs. Bieži izjūt interesi par tehniku, ar kuru viņam jāsaskaras, bet apgūst to ar grūtībām. Vīriešiem jau bērnībā parādās vēlēšanās izpētīt kādu mehānismu, bet to labošanā spožus rezultātus gaidīt nevar. Grūtības ar matemātiskajām zinātnēm. Viņu tracina aizrādījumi par nesaprātīgu rīcību Viņa uzmanība un aktivitāte bieži vien pārslēdzas no vienas jomas uz citu, spējīgs darīt daudzus darbus uzreiz. Ir neapmierināts, ja vidē, kurā viņš dzīvo vai strādā, trūkst disciplīnas, organizētības, valda nekārtība. Pašam nodrošināt disciplīnas ievērošanu un organizētu darbību ir grūti, jo viņš negrib bojāt attiecības un arī pats nespēj metodiski strādāt. Reizēm nespēj pamatot savu impulsīvo rīcību un paskaidrot, pēc kādas sistēmas darbojas.
Viņa domāšana ir konkrēta un vislabāk darbojas tajā jomā, kas viņu interesē no praktiskās puses. Ļoti ieinteresēts sava intelekta pilnveidošanā, talantu atklāšanā un attīstīšanā. Ja viņš izdarījis kādu kļūdu, tad vislabāk uz to norādīt mierīgā, pārliecinātā, cieņas pilnā tonī. Ja Napoleons pārliecinās, ka taisnība ir sarunu biedra pusē, viņš atzīst otra viedokli un ir pateicīgs, ka tas atbrīvojis viņu pašu no nepatīkamā savas kļūdas meklēšanas procesa.
Pret tiem, kas stiprāki par viņu, izturas kā pret līdzvērtīgiem, bet parasti kontaktē «no augšas» – kā priekšnieks. Ar zemākstāvošiem atļaujas neceremonēties. Neciena vājas gribas cilvēkus. Nespēj atrasties kopā ar tādiem, pret kuriem jūt antipātijas, un dara visu, lai tādus no sevis norobežotu. Ļoti necieš, ja apkārtējie nerēķinās ar viņa spriedumiem un secinājumiem vai ignorē viņa piezīmes. Cenšas pasniegt sevi kā neatkārtojamu personību. Vienmēr atrod veidu, kā pievērst sev uzmanību.
Napoleona darbaspējas ir atkarīgas no garastāvokļa, uzbudinājums un azarts tās paaugstina – labā omā var ķerties pie smaga un sarežģīta darba, bet ja garastāvokļa vai intereses nav, zūd arī vēlme darboties. No garlaicīgas darbošanās izvairās. Enerģiski ķeras pie darbiem, ko var izdarīt uzreiz. Vislabāk strādā neformālā atmosfērā. Ciena darījumu cilvēkus, kuri māk strādāt perspektīvai. Pats dzīves laikā nomaina vairākas profesijas, turklāt visas cenšas maksimāli apgūt, pilnveidoties. Neķeras pie tā, kas rezultātu dos nezin kad.
Jo nodarbinātāks, jo mundrāks jūtas. Ja slodzes mazas, Napoleons kļūst mazkustīgs, neapmierināts, sāk baidīties no slimībām, iespējamām dzīves likstām, visu kritizē. Mīl pastāvīgas pārmaiņas, nepārtrauktu notikumu attīstību. Viņam bieži gribas kaut kur traukties, kaut ko mainīt. Laika viņam hroniski trūkst, jo nemāk izrēķināt darbam nepieciešamās stundas. Neapmierināts, ja citi bezjēdzīgi tērē viņa laiku. Arī pats otra laiku nevēlas velti tērēt. Pateicīgs tiem, kuri palīdz noteikt termiņus un organizēt ilglaicīgus darbus. Uzmanīgi un ar interesi uzklausa padomus un prognozes par notikumu attīstību, par dažādām alternatīvām iespējām, uzmanīgi tver jauno. Savā atmiņā patur to, ko uzskata par kādreiz noderīgu, pielietojamu, tādēļ Napoleons ar gadiem kļūst arvien kompetentāks un interesantāks. Napoleonam patīk, ja viņu pierunā, pārliecina, izmantojot piemērus un pamācošus atgadījumus. Viņš dzīvo šodienai, viss viņam nepieciešams tūlīt un tagad.
Viņa darbības lauks ir pietiekoši plašs: veiksmīgs izlūkdienesta darbinieks, politiskās partijas līderis, karavadonis, lielas iestādes vadītājs, žurnālists, diplomāts, (aktieris gan slikts, jo spēcīgā personība pārāk laužas uz āru), mūziķis, dziedātājs, pedagogs, daiļdārznieks, dizaineris, tulks, gids, viens no veiksmīgākajiem produkcijas izplatītājiem, sociālās sfēras darbinieks, menedžeris, administrators, kulinārs. Bankā, ekonomikā un grāmatvedībā labāk neiesaistīties.

Rekomendācijas

Jūsu spēcīga puse - izlēmība un uzņēmība. Jūsu tipa personībai bieži piemīt tieksme pēc līderisma. Jūs nebaidāties uzņemties uz sevis iniciatīvu vadīt cilvēkus lielu uzdevumu atrisināšanai. Jūs vienmēr esat pārliecināts par sevi.

Jūs mākat pastāvēt par sevi, aizstāvēt savu autoritāti no netaisnīgiem uzbrukumiem. Jūs aktīvi rūpējaties par savu tuvinieku ikdienišķām interesēm, lai nodrošinātu tiem labu dzīves līmeni. Ar savām lietišķajām, organizatora spējām Jūs piesaistāt sev cilvēku uzmanību.. Jums ir liels paziņu loks, kuru starpā, labi izjūtot cilvēku lietišķās īpašības, Jūs iemantojiet cieņu un uzticību.

Jūs mākat tos pareizi izmantot lietas interesēs. Jūsu iejūtība un valdzinājums ļauj Jums iegūt sev draugus un iekarot apkārtējo simpātijas. Jūsu lielā skaita draugi un paziņas ir gatavi daudz ko izdarīt Jūsu labā. Dzīvē Jums rodas grūtības tādēļ, ka darbu straumē, ar kuriem Jūs nodarbojaties, Jums ne vienmēr izdodas nodalīt galveno no otršķirīgā. Tas beigu rezultātā izraisa veltīgu spēku izšķiešanu un pārpūli. Jums vajag attīstīt sevī cītīgumu un pacietību. Pirms iesākat ko jaunu, cenšaties novest iesākti līdz galam.

Nemēģiniet katru lietu risināt nekavējoties, steigā. Esat secīgi, izmantojiet dažādus ceļus un pieejas grūtu problēmu atrisināšanai. Vairāk nodarbojieties ar pašizglītošanos, paaugstiniet savu teorētisko sagatavošanu. Tas ļaus Jums izvairīties no apsūdzībām par nekompetenci un nostiprinās Jūsu autoritāti. Koncentrējiet savu uzmanību uz lielām problēmām, netērējiet enerģiju nenozīmīgām lietām un strīdiem dēļ niekiem.

Nepieņemiet sasteigtus lēmumus, iekams darboties, tiecaties izanalizēt apstākļus kopumā. Izrādiet vairāk objektivitātes katra cilvēka nopelnu novērtējumā. Jūsu novērtējumu subjektivitāte var izraisīt nevēlamas situācijas kolektīvā. Vēl viena problēma ir saistīta ar to, ka Jūs pārāk sāpīgi uztverat sev adresēto kritiku. Būdams viegli ievainojams un viegli aizvainojams cilvēks, Jūs asi reaģējat uz nevainīgiem aizrādījumiem, kas sarežģī Jūsu attiecības ar ļaudīm. Jums raksturīga tieksme pēc pārlieku augsta savu fizisko un intelektuālo spēju novērtējuma. Kritiskāk vērtējiet savas potenciālas iespējas, tā kā spēku pārvērtējums var izraisīt Jūsos nervu vai fizisko apsīkumu.

Parādiet lielu izsmalcinātību savās iepazīšanās ar ļaudīm, lai izvairītos no bīstamības būt sakompromitētam. Audziniet mērenību savās vēlmēs. Atceraties, ko nedrīkst aptvert neaptveramo. Lai izvairītos no sirdsapziņas pārmetumiem, cenšaties neļaut aizskart savu cieņu pat lietas interesēs.