Saules paneļi kalkulators, saules paneļi privātmājai, saules paneļu komplekts!

Hamlets.

Divos vārdos:
Pārliecināšanas meistars
Funkcijas: Ētiski-intuitīvais ekstraverts
Tipa nosaukums pēc MBTI: ENFJ
Kvadra: 2 Beta (Jesēņins, Žukovs, Hamlets, Maksims)
Kvadras vērtības:
Audzinātājs (Hamlets, ENFJ) 
Audzinātājs (Hamlets, ENFJ)
Saskarsmē parasti vērojams neliels teatrālisms, paaugstināta emocionalitāte, izteiksmīga mīmika, žesti, skatiens, balss, izmeklēti vārdi. labi jūt emocionālo noskaņojumu telpā apkārtējiem cilvēkiem un prot ar to manipulēt. Piemīt enerģija un atbildības izjūta, apzināti un ietiepīgi iet uz mērķi. Visu laiku ir kustībā. Dzimis aktieris, ātri spēj gūt popularitāti, atbalstu. Raksturīga liela cilvēkmīlestība. Ļoti svarīgas viņam ir savstarpējās attiecības, rūpes par citiem. Mīl dzīvi un jūt savu līdzdalību it visā, kas noris ap viņu. Ideālists, uzticīgs savām vērtībām un tiem, kuri izpelnījušies viņa cieņu. Cīnās par savām vērtībām, lai tās ievērotu arī apkārtējie.
Brīvi dzīvo savās jūtās un pārdzīvojumos – dramatiskas emocijas ātri pāriet komiskās vai otrādi. Nervozs, impulsīvs, īsts ekspresijas meistars, bet ļoti iecietīgs pret citiem. Piemīt aktiera spējas, izjūt nepieciešamību spēlēt, bieži vien tiecas pēc mākslas un teātra gaisotnes. Labs orators, brīnišķīgs stāstnieks, notikumus prot aprakstīt koši, dramatiski, iespaidīgi, atklājot kaislību spriegumu un pārdzīvojumu dziļumu. Viņš iedvesmo un iedvesmojas
Labi jūt apkārtējo noskaņojumu. Hamletam piemīt zināms šarms, viņš māk sevi pasniegt un radīt labu ieskatu par sevi. Patīk, ja viņu pažēlo. Visnepatīkamāk jūtas situācijās, kad viņam nepievērš uzmanību. Kompānija nozīmē skatītājus, un ja tie, pēc Hamleta domām, ir pietiekami «vērtīgi», viņš kļūst jautrs un asprātīgs. Pārvalda plašu literāro vārdu klāstu, prot skaisti izteikties. Hamleta emocijas ir ļoti spēcīgas, viņš tās izmanto, ietekmējot apkārtējos, un, tādā veidā izlādējoties, nomierinās.
Labvēlīgs, līdzjūtīgs, cenšas kļūt par spēka avotu un atbalstu citiem. Pūlas cilvēkos saskatīt tikai labās īpašības.
Labi orientējas laika plūdumā – gan pašreizējā, gan vēsturiskajā. Stipri attīstīta laika izjūta. Bieži maina savus iekšējos stāvokļus. Spēj prognozēt notikumu attīstību. Lēmumu pieņem, pamatojoties uz savu personīgo viedokli, reizēm ignorējot lietu reālo stāvokli. Dzīvo saspringtu, dinamisku dzīvi un plāno to darba gaitā. Labi redz notikumu attīstības daudzveidību.
Pēc dabas ir organizēts. Cenšas dzīvot sakārtotā pasaulē un gaida to pašu no citiem. Nemīl darīt daudzus darbus uzreiz. Bieži bārstās ar ievērojamu cilvēku vārdiem, autoritātēm, cenšoties radīt iespaidu, ka ir izglītots un zinošs.
Nepacietīgs, var kļūt kaprīzs un iecirtīgs, kad vajadzētu meklēt kompromisu. Spēj būt nežēlīgs, pārmērīgi prasīgs un neiecietīgs, tāpēc nelabprāt darbojas jomās, kurās nepieciešama pacietība.
Piešķir lielu nozīmi cilvēka stāvoklim hierarhiskajā sistēmā.
Patīk komforts, bet nemāk to radīt, neprot atrast «lietām savas vietas». Hamletam vienmēr līdzās vajadzīgs kāds, kuram varētu dot norādījumus, pavēlēt vai palūgt. Ir pedantisks pret citiem tīrības ziņā – atnācis ciemos, ātri pamana nekārtību un netīrību. Ja tādu neatrod, tad izturas ar cieņu, pretējā gadījumā var pilnīgi zaudēt interesi par cilvēku, pie kā viesojas. Hamletam nav tik svarīgi redzēt modernu, turīgi iekārtotu māju, cik tās tīrību un sakārtotību.
Grūti izvēlēties piemērotu apģērbu, spējīgs savienot disonējošus elementus, taču pats to saprot un labprāt lūdz palīdzību citiem. Slimīgi un ar nepatiku reaģē uz aizrādījumiem par nevīžību vai gaumes trūkumu. Tādēļ viņa uzvedības un ģērbšanās stils ar laiku kļūst izmeklēti aristokrātisks, ko apkārtējie nereti tulko kā augstprātību.
Savā ideālismā viņš pasauli nereti saredz nevis tādu, kāda tā ir, bet tādu, kādu gribētu redzēt.
Hamlets ir dzimis aktieris vai režisors, labs žurnālists, ļoti bieži – dziedātājs, mūziķis, dzejnieks, literāts, pirmskolas vecuma bērnu audzinātājs. Nebūtu ieteicams banku, ekonomista, grāmatveža darbs. Slikts uzņēmējs, sevišķi labi nepadodas tehniskais un roku darbs, vājš inženiertehniskais darbinieks, datorspeciālists.

Rekomendācijas.
Jūsu personības īpaši attīstīta puse ir spēja izjust spēcīgas jūtas un emocijas. Jūs esat cilvēks ar sarežģītu garīgo pasauli, kas ir pārpilna ar kontrastiem un pretrunām. Īstu, dziļu jūtu dēļ Jūs varat daudz uzupurēt.

Jums piemītošais rakstura poētiskums, ļauj Jums izjūtamās jūtas izrādīt tēlainā formā, bieži vien dramatiskā, dažreiz traģikomiskā. Jums var piemist oratora talants, kas prot aizraut lielu daudzumu cilvēku, pat ja Jūs par to arī nenojaušat.

Jūs var nosaukt par tālredzīgu un apdomīgu cilvēku. Jūs notikumu attīstībā labi izjūtat krīzes tuvošanos un mākat pieņemt mērus iepriekš, lai izvairītos no tās. Arī apkārtējos Jūs tiecaties brīdināt par tiem draudošajām iespējamām nepatikšanām. Tajā rod izpausmi Jūsu personības kopīga humanitāra ievirze. Jūs - cilvēks diezgan principiāls, nepiedodat netaisnīgus aizvainojumus un pazemojumus. Tādēļ, visu pārdomājot un apsverot, Jūs esat spējīgi pieņemt pašus izšķirošākos mērus. Tomēr atsevišķos gadījumos Jūsu principialitāte var būt nelokāma, bet izlēmība pārmērīga. Centieties ekstremālās situācijās izrādīt savaldību, lēmumus pieņemt mierīgā stāvoklī.

Jūsu pamatproblēma ir neprasme izvairīties no situācijām, kas sagādā ciešanas un nepatīkamas izjūtas. Jums ne vienmēr ir viegli iekļauties jaunā sabiedrībā, izvairīties no nepatīkamas saskarsmes ar neinteresantiem ļaudīm. Jūs izpaužat nepārliecinātību savā gaumē, neprasmi pareizi izsekot savu veselību.

Jums raksturīga ir neprasme rast iekšējo līdzsvaru pašam sevī. Izvairieties no liekas notikumu dramatizēšanas. Izlādējiet uzkrājušās emocijas mākslinieciskajā daiļradē, pašdarbībā: dziedāšanā, spēlējot uz mūzikas instrumentiem, teatrālā mākslā utt.

Netiecaties atstāt iespaidu par katru cenu. No tā var ciest Jūsu intereses vai veselība. Ģērbieties saskaņā ar laika apstākļiem, ievērojiet secīgumu maltītes ieturēšanā, priekšroku dodiet veselīgai pārtikai. Cenšaties, lai Jūsu veidols un apģērba stils atbilstu konkrētiem apstākļiem.

Neesat tik neticīgs pret komplimentiem un Jūsu ārienes novērtējuma. Nemeklējiet tajā lamatas. Lai paaugstināto interesi pret sevi neuztvertu tik sāpīgi, trenējieties strādāt atklāti, starp cilvēkiem. Vairāk uzticieties ļaudīm, nedomājiet, ka tie grib Jums ko sliktu.

Vēl viena Jūsu problēma – ne vienmēr veiksmīga savu lietišķo īpašību izpausme, vēlme parādīt sevi kā uzņēmīgu, aktīvu cilvēku. Nepārspīlējiet savas lietišķās iniciatīvas nozīmīgumu. Vienmēr uzdodiet sev jautājumu, cik ļoti reāli ir Jūsu aicinājumi uz darbību, vai tie var izraisīt konkrētus pozitīvus rezultātus. Pārvariet sevī nevēlēšanos rēķināties ar ikdienišķām konkrētām lietām, tai skaitā mājiniekiem. Konkrētāk noformulējiet savas problēmas, neesat uzmācīgi attiecībā pret citiem ļaudīm.

Jūsu saskarsme ar cilvēkiem var būt apgrūtināts arī dēļ liekas oficiālitātes izpausmes. Izvairieties no augstprātības, esat demokrātiskāki un vienkārši ar ļaudīm, neizmantojiet ļaunprātīgi ironiju un izsmieklus. Jūsu tieksme pēc sarkasma var aizvainot ļaudis un novērst tos no Jums.