Saules paneļi kalkulators, saules paneļi privātmājai, saules paneļu komplekts!

Draizers.

Dzīves moto: Bezierunu pienākuma apziņa
Funkcijas: Ētiski-sensorais intraverts
Tipa nosaukums pēc MBTI: ISFJ
Kvadra: 3 Beta (Balzaks, Draizers, Napoleons, Džeks)
Kvadras vērtības:
Glabātājs (Draizers, ISFJ, Klaids) 
Glabātājs (Draizers, ISFJ, Klaids)
Ārpus mājas vai uzņem viesus, viņš parasti ir eleganti apģērbies, gandrīz vienmēr tiek ievērota etiķete. Allaž akurāts, iznesīgs, emocionāls, bet savas jūtas izrādīt nesteidzas. Brīnišķīgi izjūt savu ķermeni, fizisko stāvokli, pašsajūtu.
Lieliski izprot cilvēku savstarpējās attiecības. Zina, no kā vajag izvairīties, kādas emocijas cilvēkam traucē realizēt savas spējas, atņem spēku un izjauc līdzsvaru. Sevišķi labi izprot neīstas, arī postošas jūtas, necieš nekorektu izturēšanos un attieksmi. Nereti cīnās ne tikai ar konkrētiem cilvēkiem, bet ar visu sabiedrību, nežēlojot tam ne spēkus, ne laiku. Smalki izjūt, kas ir ētiski un kas ne. Pirmais pamana novirzes no morāles normām un zina, ka patiesībā tas nav nekas nebijis, visas jaunās parādības ir jau labi zināmo sintēze. Spējīgs likt apzināties cilvēkiem to sabiedrības morāli, kurā viņi dzīvo, kāda tā ir bez izskaistinājumiem.
Raksturīgs zināms asums, ko rada nepatika pret visu, kas pārāk sarežģī attiecības. Pārdzīvo, ja viņa attiecības sāk pasliktināties ārējo apstākļu dēļ, jo zina, ka nekas vairs nebūs tā, kā bija.
Taču parasti nemēģina neko ne saglabāt, ne grozīt. Pieredze liek uzmanīties no iespējamām kļūmīgām situācijām, strikti cenšas līdzīgā situācijā nenokļūt. Jūtīgs pret samākslotām, uzspēlētām attiecībām. Savus pārdzīvojumus nemīl atklāt, uzskatot to par vājuma izrādīšanu, un savu patieso noskaņojumu atklāj tikai pašiem tuvākajiem. Jo labākas ir attiecības, jo patiesāks būs Klaids. Pat pret ienaidnieku viņš drīzāk izturēsies uzsvērti pieklājīgi nekā atklāti paudīs savu niknumu un nosodījumu.
Jau pirmajos pazīšanās mirkļos sadala cilvēkus divās kategorijās – «savējos» un «svešos». «Svešie» it kā pārstāj viņam eksistēt, bet «savējiem» ļoti pieķeras, jūtas atbildīgs par viņiem. Nelabprāt meklē kompromisu ar «svešajiem», bet «savējiem» piedod ļoti daudz ko. Cenšas izvairīties no strīdiem, nepieļauj familiaritāti. Kritiski vērtē citu attiecības, bet savu viedokli pauž reti. Ja Klaids par kādu ir izteicis spriedumu, tad reti to maina, jo visbiežāk tas veidojas pamazām, pēc ilgākas analīzes. Savus spriedumus viņš negroza arī tādēļ, lai citu acīs neizskatītos nenosvērts. Arī pašam nepatīk cilvēki, kas bieži un neizskaidrojami maina savas simpātijas un antipātijas. Klaidu mēdz mocīt vainas vai kauna izjūta par neatbilstošu kultūras līmeni, nekompetenci vai pieticību (galvenais – neizlekt), bet ārēji to neparāda. Taču šāds pašnovērtējuma svārstīgums reti kad ir pamatots. Saskarsmē ietur tālu distanci – tā viņam vajadzīga fiziski. Ilgi palikt divatā ar vienu un to pašu cilvēku Klaidam nepatīk. No uzbāzīgiem tipiem turas pa gabalu. Netīk lielas ļaužu masu pulcēšanās vietas. Patīk atpūsties savu cilvēku kompānijā, jo tad izjūt, ka drīkst atbrīvoties. Var pārbaudīt apkārtējo humora izjūtu ar «ķeršanu uz muļķa» – visā nopietnībā paziņot kādu izdomātu vai sagrozītu informāciju un pēc tam ar interesi vērot apkārtējo reakciju.
Apveltīts ar gribasspēku, uzstājīgs un prasīgs. Neatlaidīgi virzās uz mērķi, vienmēr gatavs darboties. Ja tas vajadzīgs, var ilgi izturēt spriedzi. Pārliecināts par sevi, savaldīgs. Māk pastāvēt par sevi un saviem tuviniekiem. Būtībā miermīlīgs, taču ja ir saniknots un nolēmis atriebties, tad pretiniekam prot atrast pašu vājāko vietu. Kompetenti izsver, ar kādu spēku vajadzētu iedarboties uz konkrēto cilvēku un māk panākt savu, pakāpeniski palielinot spiedienu. Kolektīvā viegli nosaka neformālo līderi un pacenšas iegūt tā atbalstu. Māk pieprasīt un bezbailīgi rīkoties. Partnerim nepiemērojas, bet gan diktē savu uzvedības līniju. Nepadodas, ja viņam tiek uzspiests svešs viedoklis. Klaidu grūti iebaidīt vai izprovocēt.
Ģimenes cilvēks, nenogurstošs darbarūķis, saimniecības vadītājs un kārtības uzturētājs. Viņu tracina svešu cilvēku atrašanās paša mājā. Ārkārtīgi necieš nekārtību un netīrību. Nebaidās būt oriģināls, bet nevēlas parādīties cilvēkos netīrs, neglīts un sliktā fiziskā formā. Virtuozs skaistuma un komforta radītājs. Tiecas pēc estētiskas vides un šajos centienos var nonākt pat līdz galējībām. Viņam ir sava gaume un viedoklis par visu, kas var sniegt patīkamas izjūtas. Ļoti mīl funkcionālas un skaisti izveidotas lietas, bojātus sadzīves priekšmetus nomaina. Cenšas īstenot savu vēlēšanos, lai tam būtu visskaistākā māja un viskārtīgākā ģimene. Tieksme būt labākam par visiem. Ļoti prasīgs pret saviem bērniem. Netīrs un slikti apģērbts bērns ir apkaunojošs. Ja Klaids vai viņa bērns ir saslimis, tad nekavējoties tiek pielietotas radikālas ārstēšanās metodes, kuras viņš parasti nevien zina, bet arī ļoti prasmīgi pielieto. Ļoti ciena veselīgu dzīvesveidu. Nespētu samierināties ar cilvēku, kurš tam fiziski ir pretīgs un kuram piemīt neveselīgi instinkti.
Jūt žēlumu pret slimajiem, atkarīgajiem, nabadzīgajiem un dzīves atstumtajiem. Tādiem viņš vēlas palīdzēt kaut kā konkrēti: pabarot, izārstēt, palīdzēt pārvarēt krīzi. Uzskata, ka bezdarbniekus un vājus cilvēkus vajag «sapurināt», nevis izdabāt tiem, taču bērniem, pensionāriem, daudzbērnu mātēm vajag palīdzēt, un Klaids ir gatavs cīnīties ar tiem, kuru dēļ radušies maznodrošināto slāņi.
Cenšas radīt erudīta un loģiski domājoša cilvēka iespaidu. Jebkurā jautājumā sākumā ir noskaņots piesardzīgi, pat kritiski, uzmanību vispirms pievērš galvenajiem trūkumiem. Situāciju cenšas izanalizēt no visām pusēm un izdarīt objektīvus secinājumus. Sabiedrībā rada sausa, bezkaislīga cilvēka iespaidu. Turas pie stabilām normām un pārbaudītām darba metodēm. Viņš visu novērtē no veselā saprāta un veselīga egoisma viedokļa. Piespiež sevi darīt to, ko prasa noteikumi un to pašu gaida no citiem. Klaidam svarīgi, lai viņa rīcība tiktu uzskatīta par loģisku, taču loģika viņam ir savdabīga – nekad nepirks dārgu lietu, ja var kaut ko pielabot vai pārveidot (un to viņš māk).To nedara nevis tādēļ, ka pirkt ir neizdevīgi, bet tādēļ, ka uzskata tādu rīcību par neloģisku. Parasti Klaidam interesē likumi un noteikumi, pēc kuriem dzīvo apkārtējie cilvēki, sabiedrība, valsts, taču šīs zināšanas reti kad ir pilnīgas.
Dzīvo šodienā un necieš ne gaidīšanu, ne nogaidīšanu, nenoteiktību, neziņu. Viņam grūti orientēties oriģinālu, bet nenoteiktu, uz vispāratzītiem faktiem nebalstītu ideju un minējumu gūzmā. Tādās situācijās viņš vai nu sāk mētāties un ķer visu uzreiz vai arī ieciklējas nepārtrauktās mokošās pārdomās. Slikti izjūt pārmaiņas, tādēļ ir konservatīvs, ciena stabilas vērtības un baidās jau ierastajā ritumā kaut ko mainīt. Klaids ir tradīciju glabātājs.
Slikti orientējas cilvēku dziļākajās, individuālajās īpašībās, īsti nejūt, ko no kura var gaidīt. Neuzticas lielīgiem cilvēkiem, kas plātās ar savām spējām un talantiem. Pats nedižojas un neizlec. Gaida, kamēr viņa spējas novērtēs pēc nopelniem – Klaidam sevi reklamēt un piedāvāt ir grūti. Reti uzņemas iniciatīvu. Citus cilvēkus viņš slavē reti, bet pašam domātos komplimentus saņem labprāt. Iekšēji ir ļoti trauksmains. Dzīvo, gaidot dažādas briesmas un nepatikšanas, kas varētu draudēt viņam un viņa tuviniekiem. Meklē reliģiozus, mistiskus u.c. veidus, kā izprast notiekošo un izbēgt no dzīves likstām. Cenšas izvairīties no negaidītā, laikus gatavojas visiem neparedzētiem apstākļiem. Ilgi atceras pagātnes kļūdas. Nākotne viņam parasti rādās nejaukās krāsās. Tāpēc Klaidam nepieciešams partneris, kurš spētu viņam atklāt notikumu attīstību un perspektīvas un iedvest drošību par nākotni. Nepacietīgs. Necieš vilcināšanos un lēnu notikumu gaitu. Ir noskaņots lēmumus pieņemt strauji. Īpaši aktivizējas, kad nonāk laika trūkumā. Klaidam labāk ļaut mierīgi kaut kam sagatavoties. Jo ilgāk viņš gaida un gatavojas, jo vairāk uztraucas un rezultāts iznāk sliktāks.
Patiesi atslābinās un nomierinās pēc saspringta, bet rezultatīva darba. Bezdarbība viņu nomāc. Nepārtraukti meklē, ar ko nodarboties, jo darbs viņam ir zāles pret daudzām kaitēm. Taču bieži vien nezina mēru – dara visu pēc kārtas. Kad noguris, ne vienmēr beidz strādāt. Viņam ir grūti saprast, vai viņš visu ir izdarījis, vai ir labi sagatavojies rītdienai, vai nepatikšanas, kas varētu gadīties, jau ir piedzīvojis jeb tādas vēl tikai stāv priekšā., Kamēr nav pabeidzis vienu darbu, nespēj uzsākt citu, tāpēc nereti iestieg kādā vienā darbībā un tam šķiet – jo vairāk padarīts, jo vēl vairāk darāmā atlicis. Rezultātā – pārslodze, sajukums galvā un garīga pārpūle. Darba plānošanu, laika sadali un gatavošanos nākotnei, Klaids labprātāk uzticētu citiem.
Praktisks, izmanto visu, kas atrodas viņa teritorijā un spēj novērtēt visu, kas būs noderīgs. Ātri veic darbietilpīgus pienākumus, lai ilgāku laiku pie tiem vairs nevajadzētu atgriezties. Viņu ļoti baida diskomforts, kas ir neizbēgams, pārkārtojoties jauniem dzīves apstākļiem. Darbs Klaidu nebaida. Viņš uzskata, ka jādara nevis tas, kas patīk, bet tas, kas vajadzīgs. Parasti turpina aktīvu, darbīgu dzīvi vēl ilgi pēc aiziešanas pensijā. Ir ļoti taupīgs. Kur saimnieko Klaids, tur naudas vienmēr pietiek, ir iekrājumi nebaltai dienai vai ilgi kārotiem lieliem pirkumiem.
Ļoti labi izjūt otra emocionālo stāvokli un piemērojas apkārtējo emocionālajam noskaņojumam. Nopietnā situācijā ir uzsvērti oficiāls, bet draugu lokā – nepiespiesti jautrs, pat atļaujas izmest kādu cinisku dzēlieniņu. Mīl jautrus cilvēkus, kuri māk citus «iekurināt», noņemt spriedzi, uzlabot garastāvokli, radīt pārliecību par nākotni. Viņam nepatīk grūtsirdība, drūmums, cilvēki, kurus nemitīgi vajag mierināt. Daudzkrāsains romantisko perspektīvu apraksts, drošs, optimistisks sarunu biedra skats uz nākotni uzlādē viņu ar jaunu enerģiju un rada vēlmi aktīvi darboties. Klaids cenšas izvairīties no dzīves drāmām un negatīvo emociju uzņemšanas, jo viņš lieliski zina, cik smagi tās ietekmē psihi un veselību.
Ļoti labs saimniekotājs, saimniecības daļas vadītājs, pedagogs, psihologs, psihoterapeits, labs izlūkdienesta darbinieks, karavadonis, kārtības sargs, politiskās partijas līderis. Ja attīsta loģisko funkciju – labs jurists.

Rekomendācijas

Jūsu spēcīga puse - prasme cilvēka rīcībām sniegt taisnīgu morālisku novērtējumu. Jūs esat neiecietīgi pie ļaunuma izpausmēm un netaisnībai attiecībās starp ļaudīm. Jūs mākat novērtēt atbildības jūtas un arī tikumības normas. Jūs sirdsapziņas un morāles jautājumos esat prasīgs pret sevi un citiem. Jūs mākat iegūt cilvēku uzticību, iedziļinoties viņa problēmās, atrodot sarunas tematu, kurš ir tam interesants. Jūs cenšaties saprast cilvēku, uzklausīt viņu, palīdzēt ar padomu. Jūs reti kļūdāties citu cilvēku attieksmes pret sevi novērtējumā.

Jūs – savākts, izlēmīgs un stipras gribas cilvēks, nepieciešamības gadījumā varat pastāvēt par sevi un saviem tuviniekiem. Jūs esat pašaizliedzīgs darbarūķis, kas nežēlo savus spēkus tīrības un kārtības uzturēšanai mājās un darbā. Nospraustajam mērķim Jūs tuvojaties neatlaidīgi un konsekventi. Jūs savu uzskatu aizstāvēšanā un trūkumu kritikā esat tiešs un bez kompromisa. Par principialitāti, stingrību un nopietnību Jūs ciena un vērtē cilvēki.

Dzīvē Jums nākas saskarties ar nepieciešamību izvairīties no nenoteiktām, nesaprotamām situācijām. Tādās situācijās Jums mēdz būt grūti izrādīt izturību un pacietību. Jūs nemīlat ilgi gaidīt Jums ļoti svarīga jautājuma risinājumu – Jums ir ļoti svarīgi nodrošināt Jūsu lietas labvēlīgu iznākumu īsā termiņā.

Izrādiet pretimnākšanu cilvēku interesēm, lai tajos rastos vēlme palīdzēt Jums Jūsu plānu realizācijā, bet nepieprasiet no tiem izrādīt tās īpašības, kuras tiem nav dotas no dabas. Iecietīgāk attiecaties pret ļaužu trūkumiem, kuri ir apkārt Jums. Kā arī Jums grūti padodas slēpto parādību cēloņu izpratne. Lai izvairītos no pārsteidzīgiem secinājumiem un lēmumiem, nenonieciniet pieredzējušu, vērīgu ļaužu padomus.

Tiecieties savas apziņas atbrīvošanas, atbrīvojaties stereo tipiskas domāšanas, atbalstiet sevī radošo fantāziju. Vairāk lasiet daudzveidīgu dažādu nozaru literatūru. Tas palīdzēs Jums attīstīt sevī veselu kopīgu priekšstatu par pasauli. Nenoslēdzieties savos ietvaros, kontaktējiet ar lielu ļaužu daudzumu. Tas piešķirs Jums lielāku pārliecību par savām spējām.

Cita Jūsu problēma ir neprasme radīt nepiespiestu atmosfēru saskarsmē ar cilvēkiem. Darbā, kolektīvā Jūs dodat priekšroku individuālam darbam. Jūs nogurdina liela daudzuma cilvēku klātbūtne. Nenovietojiet pirmajā kārtā saskarsmi tikai ar vajadzīgiem ļaudīm, lai neizraisītu melīgu iespaidu par sevi kā par aprēķina cilvēku. Esat dabiski savu emociju izpausmē, pārvariet savu iekšēju noslēgtumu.

Izvairieties no divām galējībām: no vienas puses, neesiet pārlieku oficiāls, un no otras- vaļīgs un atraisīts. Cenšaties neskatīties uz sarunu biedru tieši, tā kā tas daudzus mulsina. Biežāk smaidiet ļaudīm, izrādiet savu labo attieksmi pret tiem. Atceraties, ka ar smaidu un labu vārdu Jūs varat noņemt sasprindzinājumu un uzstādīt Jums nepieciešamo distanci, un līdz ar to Jūs izraisīsiet cilvēkos labu attieksmi.