Saules paneļi kalkulators, saules paneļi privātmājai, saules paneļu komplekts!

 
Dons Kihots Igo Žukovs Hamlets Napaleons Džeks Londons Štirlics Hakslijs
Dimā Robespjērs Jesēņins Maksims Balzaks Draizers Dostojevskis Gabēns

Jesēņins.

Dzīves moto: Strādāju sabiedrības labā. Motivētājs. 
Funkcijas: Intuitīvi-ētiskais intraverts

Tipa nosaukums pēc MBTI: INFP
Kvadra: 2 Beta (Jesēņins, Žukovs, Hamlets, Maksims)
Kvadras vērtības:


 - Laika intuīcija ir 1.kanālā. Emocionāls, smalku izjūtu cilvēks. Interesējas par bioenerģētiku, netradicionālo medicīnu, tieksme uztvert visu jauno. Sabrūkot vienai ideoloģijai, meklē citu. Jesēņina skats vērsts nākotnē, labi jūt notikumu attīstību, izmaiņas, kas notiks sabiedrībā vai arī ar kādu konkrētu cilvēku. Īpaši labi jūt pozitīvās pārmaiņas. Ja nojauš briesmas, cenšas brīdināt tuviniekus. Pārvalda nemateriālo matēriju. Savas iekšējās pasaules un iekšējo izjūtu izpratne un spēja to raksturot. Cilvēku iekšējās pasaules eksperts, zina kad un ko ir jāpielabo, lai tajā valdītu harmonija. Zina kādas pārmaiņas notiek iekšējā pasaulē un laikā. Savelk paralēles vēstures etapos.

 

Liriķis (Jesēņins, INFP) 
Liriķis (Jesēņins, INFP)
Reizēm pārāk brīvi rīkojas gan ar savu, gan citu laiku. Gadās, ka viņš neaizdomājas par to, ka tā varētu pietrūkt, tādēļ rodas iespaids, ka tam laiks vienmēr ir rezervē. Mēdz prātot par atmiņām bagāto pagātni un neskaidro nākotni. Labi izjūt sevi laika plūdumā.
Romantiķis, sapņotājs, liriska būtne, necieš pelēcību. Iztēles ainas viņam šķiet daudz saistošākas nekā ikdienas dzīve. Tic gaišākai, labākai nākotnei un arī citus mudina ticēt drīzām, labām pārmaiņām. Pārāk nenomoka sevi ar domām par pagātnes kļūdām, nemēdz neko ilgi nožēlot un pārmest sev. Jeseņina uzskats – kamēr cilvēks dzīvo, nākotne tam vienmēr var atnest ko labu. Uzmanās atkārtot reiz pieļautās kļūdas. Īpaši labi atceras notikumus, kas sagādājuši nepatīkamus pārdzīvojumus. Bieži prāto par savām spējām, cenšas sevi izprast, izzināt savu sajūtu un jūtu pasauli, nereti meklē sevī ekstrasensa spējas.
Iespaidu cilvēks. Emocionāls, līdzjūtīgs, nereti – sentimentāls. Nepanes ļaunu un ķildīgu atmosfēru, cenšas ap sevi radīt harmonisku vidi. Mīl humoru, miermīlīgs, draudzīgs. Labi jūt cilvēku spējas, taču reizēm viņam ir tendence citus idealizēt. Būdams labā noskaņojumā, ir laipns, māk izturēties nepiespiesti, runāt tīkamas lietas un iekarot apkārtējo simpātijas. Emocijas izrāda nedaudz teatrāli, pat aristokrātiski – smaida tad, kad uzskata par vajadzīgu, vai kad to prasa situācija, tomēr smaids viņam izdodas diezgan dabisks. Māk demonstrēt tādas emocijas, kādas attiecīgajā brīdī nepieciešamas, taču no negatīvām izvairās. Reti izpelnās kritiku par neadekvātām emocijām. Cenšas izskatīties labvēlīgs, bet bieži jūtas noguris, klausoties citu bēdu stāstos. Smalki izjūt otra noskaņojumu, taču ārišķīga jūtu izrādīšana un to dziļākie iemesli, cilvēka dvēseles dzīve viņam nešķiet tik svarīgi. Ātri pamana samākslotību, melus. Reizēm labprātāk redz otra negatīvās emocijas nekā pilnīgu noslēgtību. Pats ļoti viegli ļauj otram noprast savu attieksmi. Savas jūtas neslēpj – gluži nepiespiesti var iesmieties, sākt raudāt vai sadusmoties. Iekšēji ļoti trauksmains, bieži pārdzīvo, bet uztraukumu, bailes un pārdzīvojumus slēpj, atturīgi smaidot.
Zina, kad un kam ir pienācis īstais laiks. Māk savu vajadzību izteikt tā, ka viņam grūti atteikt. Lai saņemtu apkārtējo atbalstu, cenšas radīt viņos nepieciešamo emocionālo noskaņojumu. Citu atbalsts viņu mobilizē. Jeseņinam lielu apmierinājumu sagādā iespēja demonstrēt savas darījumu cilvēka īpašības. Meistarīgi atrod jūtīgāko stīgu katra dvēselē. Māk izskatīties saudzējams un neaizsargāts, tāpēc arī lielākoties veiksmīgi atrod aizbildni, kas par viņu rūpējas un aizsargā to.
Cenšas būt gaumīgs, labi un pieklājīgi ģērbies, taču ne vienmēr viņam tas izdodas. Interesējas par medicīnu, kulināriju. Māk ar elegantām manierēm radīt labu iespaidu, bet netiecas izcelties. Grūti Jeseņinam padodas ērtību un komforta radīšana, kā arī regulāras kārtības uzturēšana ilgāku laiku, it īpaši, ja jārūpējas par vairākiem cilvēkiem. Tādos gadījumos pienākumu pildīšana izrādās sarežģīta, Jeseņins nespēj tikt ar visu galā un sāk krāties nepadarīto darbu kalni. Tad viņš kļūst tik inerts, ka bieži vien pat piemirst par darāmo. Apstākļus, kādos visa tā rezultātā viņš tagad nonācis, mēdz saukt par «radošu nekārtību». Bieži mīl bohēmisku dzīvesveidu. Sīkas detaļas viņu kaitina. Viņam svarīgi just, ka ir pievilcīgs, gaumīgs un stiprs. Ja šādu atzinību negūst, var kļūt nevīžīgs, izklaidīgs, apātisks vai gluži otrādi – pārāk saspringts un kašķīgs.
Piemērojas otra gaumei un ieradumiem. Ciena tīrīgus, kārtīgus un pārliecinātus cilvēkus, labprāt uzklausa viņu ieteikumus. Nevienam sevi neuzspiež un nepieprasa, lai otrs piemērotos viņam. Mīļam cilvēkam ļauj sevi arī pakomandēt, nesaskatot tur nekā vardarbīga. Bez citu palīdzības ir ļoti grūti uzturēt labā kārtībā savu ārieni, bet to viņš ir spējīgs ātri iemācīties.
Lai atgūtu spēkus un sakārtotu domas, viņš ik pa laikam rīko «kafijas pauzes»... Mēdz daudz ko atlikt uz rītu, diezgan ātri nogurst un tad kļūst lēnīgs un neizlēmīgs. Jūtot sliktu attieksmi pret sevi, sāk žēloties par vāju veselību, neuzmanību, vienaldzību pret viņu. Pārliecība par sevi un enerģija viņā atgriežas tad, ja apkārt valda komfortabli apstākļi un draudzīga attieksme. Lai uzlabotu pašsajūtu, sadzīves apstākļus un veselību, viņam nepieciešams tos apspriest ar citiem, vai pat lasīt atbilstošu literatūru. Par šīm tēmām viņš necenšas ar citiem strīdēties, jo nav pārliecināts par savu zināšanu pareizību (taču iespēja apspriesties ir ļoti svarīga!). Necieš tos, kas iejaucas viņa sadzīvē un traucē baudīt komfortu, jo pašam grūti to atjaunot. Cenšas norobežot savas mantas no citiem. Viņam noteikti ir nepieciešama sava karote, krūzīte, dvielis… Piemīt tieksme neļaut sev fiziski pieskarties, tādēļ ļoti necieš, ka viņam pieskaras sveši cilvēki. Cenšas ieturēt zināmu distanci.
Viņa uzvedība ne vienmēr ir loģiska. Lēmumus bieži vien pieņem emociju iespaidā, tādēļ nereti pamet iesākto un ķeras pie kaut kā jauna, kas ieinteresējis vairāk. Ar grūtībām risina darījumu jautājumus, tam nepadodas ilga saimniekošana un vadīšana. Prātojumi par to, kā kaut ko realizēt dzīvē, bieži vien tā arī netiek īstenoti – var sapņot par to, cik daudz strādās un ko iemācīsies, taču praktiski savus sapņus piepilda reti kad. Kritiku par kļūdām darbā uztver ļoti slimīgi, taču pārmetumi par bezdarbību arī ir nepatīkami. Tomēr gaidīt, ka Jeseņins izcelsies ar negaidītu aktivitāti darījumu lietās, ir bezjēdzīgi. Tikai tad, kad apkārtējie ļoti gaida un ir iepriekš zināms, ka viņš par to saņems vienīgi pateicību, Jeseņins cenšas darboties maksimāli efektīvi. Tāpēc viņam ļoti nepatīk situācijas, kad citi no viņa kādu darbu gaida noteiktā laikā. Kļūst aktīvāks, ja sāk saprast, kā sasniegt mērķi un ja redz savu lomu tajā. Viņam nepieciešams, lai kāds šos jautājumus izskaidrotu, jo pats to nespēj. Pēc pabeigta grūta darba cenšas palikt vienatnē, lai izanalizētu savus pārdzīvojumus un prātojumus.
Ar grūtībām pārvalda savas finanses, arī sabiedriskā darbā finanses nav viņa stiprā puse, lai gan viņu ļoti vilina darbs ekonomikas jomās. Neraugoties uz to, novērots, ka daudzus Jeseņinus, it īpaši sievietes, saista darbs grāmatvedībā. Sevišķi talantīgu grāmatvedi –ekonomistu no viņa sagaidīt diezin vai izdosies. Nemāk naudu turēt stingrā uzskaitē un taupīt, tā var mētāties visdažādākajās vietās, kuras pats mēdz piemirst. Pirkumus lielākoties veic spontāni, pat, ja tie ir lieli. Nauda «izkūst», iegādājoties skaistas, interesantas, bet ne vienmēr pārāk noderīgas lietas, kuras pēc tam ātri apnīk.
«Nebaltai dienai» mēdz taupīt un vākt dažādas, arī savu laiku nokalpojušas lietas, mēģina tās salabot vai uzlabot. Ar šādām mantām var būt piebāzts viss viņa dzīvoklis, jo atšķirt veco un nederīgo tam neizdodas. Arī kūtrums liedz darīt kaut ko, kā viņam šķiet, lieku. Kādreiz acis redz, kas būtu jāpaveic, bet slinkums liek atlikt darbiņu uz citu dienu, un tā bieži vien nemaz nepienāk. Kādreiz starp savām lietām sameklē kaut ko pārdošanai un pats priecājas par to, jo uzskata, ka veicis vērtīgu darījumu. Gadiem ritot, Jeseņins pats vairs nezina, kas īsti atrodams viņa miteklī.
Nereti mēdz veidot aprēķina attiecības, jo spēj diezgan ātri noslēgt darījuma laulības. Tās viņam šķiet noturīgākas un stabilākas, nekā savienība mīlestības vārdā. Tad viņš spēj izdomāt dažādus izdevīguma aspektus: gan materiālo, gan partnera rakstura īpašības, kas it kā nepieciešamas viņa dzīves veiksmīgam ritējumam, gan mitekļa atrašanās vietu.
Spējīgs ātri iedzīvoties svešā vietā, pielāgoties neierastam dzīves ritmam. Viņa privātā dzīve bieži vien ir neveiksmīga, jo mēdz pieņemt vēlamo par esošo un sadzīvot ar psiholoģiski pilnīgi nesaderīgu partneri.
Slikti veidojas Jeseņina attiecības ar tiem, kuri liek strādāt viņam nepieņemamā ritmā. Labi sadzīvo ar stipriem, izlēmīgiem, par sevi pārliecinātiem cilvēkiem, taču nepieļauj despotismu. Strīdā viegli piekāpjas, ja oponents sniedz pārliecinošus argumentus. Taču turas pretī, ja ir pilnīgi pārliecināts par savu taisnību. Grūti iztikt bez stingras vadības, tādā gadījumā atslābinās, kļūst juceklīgs un nevīžīgs. Viņu ir diezgan vienkārši ietekmēt, savaldzināt, iekārdināt, tādēļ viegli piesavinās kaitīgus ieradumus. Viņa intuīcija tam ļauj izprast lietu un parādību apslēpto būtību, taču vāji attīstītā loģika neļauj pieņemt saprātīgus lēmumus, šī psiholoģiskā funkcija ir par iemeslu Jeseņina ietekmējamībai.
Ciena cilvēkus, kam ir loģisks prāts, bieži paļaujas uz viņu viedokli. Precīza, skaidra, loģiski pamatota un pārliecinoša informācija viņu iedvesmo darbam. Kaut arī Jeseņins ir maigas dabas cilvēks, viņš savu draudzību ir spējīgs izrādīt samērā dīvainā formā, kas var izpausties parupjā, pat fiziskā formā. Mīl klausīties stāstus par neatlaidību grūtību pārvarēšanā, par mērķa sasniegšanas taktiku. Ja situācija ir neskaidra, Jeseņina enerģija samazinās, viņš kļūst neuzmanīgs. Haoss, neorganizētība un atbalsta trūkums dara viņu grūtsirdīgu. Turpretī darbojas ar entuziasmu, ja redz pārdomātu, loģisku plānu ar skaidru gala mērķi. Viņa darba spējas pazemina dažādi reglamenti un sīkumaina kontrole. Sev tuvu, mīlamu cilvēku labā spējīgs paveikt ļoti daudz. Necieš agresiju, brīdina, ka personīga naida turēšana un nesaskaņas novedīs pie kraha. Kolektīvā cenšas viest un uzturēt harmonizējošu noskaņu. Veiksmīgi izmanto savas pazīšanās un personīgo valdzinājumu.
Dzīvē ievēro principu – neiejaukties personības iekšējā pasaulē, bet pats spēj sniegt vērtīgus padomus. Pats savām spējām īpaši netic, ko varētu saukt arī par mazvērtības kompleksu. Citiem dzirdot, spējīgs par sevi izteikties: «Es jau nevaru, es neesmu tik spējīgs!» Taču, neraugoties uz to, baidās izskatīties neapdāvināts, nenozīmīgs un nevajadzīgs. Viņam nepieciešami komplimenti, apbalvojumi, dāvanas, kas apliecinātu viņa vērtību. Spēj no piedāvātajām idejām izvēlēties visperspektīvāko. Viņam ļoti nepieciešama citu cilvēku cieņa un viņš pēc tās tiecas nepārtraukti, lai gan tas notiek neapzināti. Gan pozitīvās, gan negatīvās rakstura iezīmes netiecas ne slēpt, ne arī pārāk demonstrēt. Atklāj tās, atbilstoši sabiedrības prasībām un tajā pieņemtajiem standartiem. Cilvēkus viņš nevērtē pēc to ārējā izskata, viņš otrā saskata tā attīstības līmeni un viņa prātu. Viņu biežāk saista «neparasti» cilvēki, ar tiem viņš prot veidot attiecības, kontaktēties, būt patīkams. To viņš tiešām māk un pamatoti uzskata, ka spēj vajadzīgajā līmenī uzturēt attiecības ar jebkuru cilvēku un ar šo prasmi lepojas. Lielu nepatiku jūt, vērojot konfliktu starp sev tuviem cilvēkiem. Ja nav izdevies šādu situāciju novērst, Jeseņins jūtas bezpalīdzīgs un vājš. Pats ātri meklē izlīgumu, miera atgūšanai gatavs piekāpties.

Starp Jeseņiniem ir labi aktieri, mūziķi, bērnu iestāžu darbinieki, žurnālisti, diplomāti, ļoti bieži – reliģijas kalpi, partiju ideoloģiskie līderi. Spēj būt labi šuvēji, piegriezēji.


Rekomendācijas
Jūsu spēcīga puse - attīstīta intuitīvā priekšnojauta, pateicoties kurai Jūs gūstat mācību no pagātnes kļūdām, lai padarītu drošu savu nākotni.

Nākotni Jūs iztēlojaties optimistiski. Jūs - sapņaina, romantiska būtne. Jums tīkams ir skaistums mākslā un dzīvē. Jūsu radošā daba necieš pelēcību un standartu. Jebkurai lietai Jūs piešķirat daiļuma un oriģinalitātes elementus.

Jūs labi pārzināt ļaužu garastāvokļos, esat apveltīts ar smalku humora izjūtu, protat ar tās palīdzību uzlabot garastāvokli sev un saviem tuviniekiem. Jūs esat apveltīti ar bagātu daudzveidīgu jūtu pasauli un daudzējādā ziņā esat atkarīgs no sava dvēseliskā stāvokļa niansēm. Jūs esat spējīgi uz pacilātām jūtām un Jums piemīt tieksme idealizēt cilvēkus. Apkārtējā pasaulē Jūs ienesat svētku un pacilātu noskaņojumu.

Jūsu galvenā problēma pastāv tajā, ka Jums ir grūti pastāvīgi sevi piespiest nodarboties ar ikdienišķām, neinteresantām lietām, kurām ir tīri materiāls raksturus. Jums nepadodas ekonomiska saimniekošana, Jums dažkārt ir grūti stāvēt pretim skaistai lietai, lai to neiegādātos, kuru vērtība iziet ārpus Jūsu budžeta robežām Sekojiet tam, lai netērētu naudu nevajadzīgiem nieciņiem: Jūs esat pakļauts riskam ciest finansiālā attiecībā.

Parādiet vairāk atturības savos izdevumos, lai nenostādītu sevi pazemojošajā stāvoklī, kad Jums nākas norēķināties ar saviem parādiem dažādākos veidos, līdz pat lietu pārdošanai. Apvaldiet savas godkārīgu tieksmes un ilūzijas attieksmē pret „vieglu” dzīvi, nepakļaujiet tai ētikas un morāles apsvērumus, lai atbrīvotos no ikdienišķām raizēm. Lai Jūsu patiesās jūtas Jums pasaka priekšā par pareizo izvēli starp materiāliem un garīgiem dzīves aspektiem.

Cita Jūsu problēma sastāv no tā, ka Jums nav raksturīgs ilgstoši slēpt no apkārtējiem savus pārdzīvojumus un fiziskās kaites. Ar to Jūs varat nogurdināt ļaudis un izraisīt tajos neticību par Jūsu pārdzīvojumu patiesumu. Atturaties no liekām pretenzijām pret apkārtējiem un sūdzībām par pienācīgu rūpju neesamību attiecībā pret Jums. Lai izpelnītos tuvinieku uzmanību, cenšaties ierobežot atsevišķu untumainību Jūsu raksturā.

Izrādiet vairāk augstsirdības un darbīgas gādības par cilvēkiem. Cenšaties izpelnīties labu attieksmi pret sevi ar strādīgumu un aktīvu piedalīšanos kopīgās lietās un nekādā gadījumā nedodiet tukšus solījumus. Nepavadāt brīvu laiku sapņojot, neauglīgās emocionālās sarunās un slepenos pārdzīvojumos. Ja Jūs lielu daļu brīva laika veltīsiet reālai lietai, tad Jūsu izredzes gūt sekmes dzīvē ievērojami pieaugs.