Saules paneļi kalkulators, saules paneļi privātmājai, saules paneļu komplekts!

Robespjērs.

Dzīves moto: Visu iespējams uzlabot
Funkcijas: Loģiski-loģiskais intraverts
Tipa nosaukums pēc MBTI: INTJ
Kvadra: 1 Beta (Dimā, Robespjērs, Dons Kihots, Igo)
Kvadras vērtības:
Analītiķis (Robespjērs, INTJ) 
Analītiķis (Robespjērs, INTJ)
Ja netiek aizskartas viņa personīgās intereses uzvedība maiga, savaldīga, atsvešināta. Pretējā gadījumā par pārsteigumu apkārtējiem var kļūt ass un kategorisks. Savā rīcībā vadās pēc augstām tikumības normām, taču to neafišē. Spēcīgi attīstīta taisnības izjūta, kas viņam mēdz būt svarīgāka par personīgajām interesēm.
Jaudīga analītiskā loģika. Māk loģiski un pārliecinoši izklāstīt savas domas, analizēt jebkuru parādību. Prāto nepiespiesti, radoši, neatkarīgi demonstrē paša atklātos paradoksus. Viņa intereses vairāk vērstas uz kopējām, universālām likumsakarībām. Tendence pētīt abstraktus jautājumus un nodarboties vairāk teorētiski, mazāk – ar praktisku ražošanu, tomēr tīra filozofēšana un no reālās dzīves atrauti spriedumi nav viņa garā. Māk un mīl radīt sistēmu, metodiku, klasifikācijas, nodalīt galveno no otršķirīgā. Tiecas pēc loģiskas harmonijas un kārtības. Patīk kompakta, iespējami lakoniskāka informācija, kaut arī pats var to izplest jebkurā apjomā. Sniedz objektīvu (tāpēc bieži vien nepatīkamu) novērtējumu. Detaļas sasaista ar veselo. Cenšas uzlabot, papildināt nepilnīgas teorijas, idejas vai izstrādnes, ņem vērā arī alternatīvas. Neatlaidīgi pilnveido citu neizstrādātos sistēmas atzarus, ja tie viņu interesē.
Patīk diskutēt. Ceļā uz patiesību necieš kompromisus, gatavs aizstāvēt savu viedokli strīdā ar jebkuru autoritāti. Šī pārliecība var pāraugt pārāk vienpusīgā un nelokāmā tieksmē pēc taisnības. Var gadiem ilgi cīnīties, pierādīt savus principus, neņemot vērā to, ka oponents ieņem daudz augstāku posteni vai sociālo stāvokli. Ar necieņu izturas pret tiem «izglītotajiem», kuriem ir daudz emociju, bet maz zināšanu. Savu taisnību vienmēr tikai pierāda, jo lūgties nemīl. Parasti savos spriedumos ir nesatricināms. Nebaidās no citu negatīvās attieksmes. Kaut arī pašam liekas, ka vadās no ārējiem faktoriem, viņa spriedumos galvenā ir personiskā pārliecība.
Robespjēra loģiskā programma vienmēr tiek īstenota ar iespēju meklēšanu. Viņš brīnišķīgi jūt personiskās iespējas. Cenšas objektīvi izvērtēt konkrēto situāciju, aplūkojot visus iespējamos variantus, labi redz citu iespējas, zina, kuram kāda veiksme un kādos apstākļos vap “paspīdēt”. Neatļaujas īdēt par savām neveiksmēm, kaut gan var apskaust cita nepelnīto laimi. Analizē savas iepriekšējās kļūdas, taču atklāti tajās atzīties viņam ir grūti. Robespjēram izveidots savs subjektīvais ieskats par normām, greznošanos un dižošanos. Spēj brīnišķīgi ģenerēt idejas, pasviežot veselu brāzmu citiem. Idejas viņam rodas viegli, intuitīvi – it kā uzminot. Loģika ir tikai veids, kā formulēt intuitīvi saņemto informāciju. Jebkuru savu apgalvojumu pierāda un to prasa arī no citiem. Izvairās izmantot apšaubāmu informāciju.
Dziļi izprot lietu un parādību būtību, māk starp atsevišķiem faktiem saredzēt kopējās likumsakarības. Visu izpēta pamatīgi, cenšas izprast objektīvās pasaules uzbūvi. Ātri saprot, cik konkrētās darbības joma ir perspektīva. Spēj rast nestandarta risinājumus savam uzdevumam, tikt galā ar miglainām problēmām, intuitīvi meklējot slēptās saiknes, faktu trūkumu aizstāj ar iztēli. Ticis skaidrībā par problēmas būtību, izvirza principiāli jaunus risinājumus. Ātri atrod pašu racionālāko darba izpildes metodi un savā pieredzē labprāt dalās ar citiem. Darbā ir precīzs, skrupulozi izstrādā detaļas, tāpat vien nevienam neuzticas, pārbauda gan sevi, gan partnerus.
Izvērtē un novērtē perspektīvas, jaunas darbošanās metodes, iesaka, kas jādara, lai gūtu panākumus. Taču pats ar darbīgumu un uzņēmēja spējām neizceļas. Svārstās tur, kur darījumos vajadzīga aktivitāte, ilgi domā, pirms kaut ko izlemj. Pieņemot lēmumu, vispirms rēķinās ar savu sirdsapziņu. Kādu laiku procesu var vērot bez īpašas iejaukšanās, tad pēkšņi spēj izdarīt riskantu gājienu, paļaujoties uz veiksmi. Pierastā darbā reizēm var būt ļoti rūpīgs, visu izstrādāt līdz detaļām, tad atkal zaudēt pacietību, sasteigt, lai varētu ātrāk ķerties pie nākamā darba. Interesējošo jomu viņš pamatīgi izpēta, taču iegūtās darba iemaņas ātri aizmirst, ja nākas pārslēgties uz citu jomu.
Jūt laiku un māk saprātīgi to sadalīt. Nemīl bezjēdzīgu rosīšanos, nemieru, dzīvo pēc principa «steidzies lēnām». Māk aprēķināt, cik laika būs nepieciešams, lai darbu veiktu precīzi termiņā, atrodot pašu optimālāko tempu. Pateicoties šai īpašībai, atbrīvo citus no liekas spriedzes un nemiera. Spēj laikus pamanīt un izanalizēt tikko radušās sociālās problēmas, brīdina par to sabiedrību un piedāvā pašus optimālākos risināšanas variantus. Māk izmantot iespējas, kuras viņam piedāvā, novērtē savu brīvo laiku. Uz tikšanos un dažādiem pasākumiem ierodas precīzi un lepojas ar savu punktualitāti un organizētību. Vienmēr meklē tādas darba iemaņas un metodes, kas ļauj ekonomēt laiku. Plāno ne tikai savu darba dienu, bet arī atpūtu. Necieš, ja stundas rit bezjēdzīgi. Jūtas pakļauts liktenim, kuru pats nespēj lauzt. Robespjērs ātri piemirst bijušās neveiksmes, atceras pieļautās kļūdas, bet gūt mācību no tām viņam neizdodas, tāpēc viņš baidās par nākotni un no tās neko labu negaida, ir pastāvīgi nobažījies. Kritiskos brīžos Robespjērs gan saglabā aukstasinību, taču ilgojas pēc padoma, ko un kā darīt
Autoritāras vadības metodes viņam nav pieņemamas. Nosoda ļaunprātīgu spēka un ietekmes izmantošanu. Ja nepiekrīt priekšnieka rīkojumiem, ietiepīgi aizstāv savu viedokli. Visumā ir ļoti līdzsvarots un izturīgs. No viņa neko nedrīkst mēģināt panākt ar varu, jebkurš tāds mēģinājums neizbēgami noved pie konflikta. Jūtas neaizsargāts, ja uz viņu negaidīti tiek izdarīts emocionālais spiediens, un kļūst ļoti piekāpīgs, ko pēc tam nožēlo un cenšas tādas kļūdas nekad vairs nepieļaut. Baidās dot pat iemeslu, lai atkārtoti netiktu emocionāli iespaidots, tāpēc cenšas izskatīties dzelžains un neietekmējams. Pats cenšas vadīt demokrātiski, ar pārliecināšanu. Viņam grūti runāt pavēlošā tonī. Taisnīguma principus, morāles normas, pie kurām turas pats, cenšas ieaudzināt arī bērnos. Viņa audzināšanas metodes sava taisnīguma dēļ mēdz būt paskarbas, pat nežēlīgas.
Cenšas iepazīt cilvēku raksturu un savstarpējo attiecību pasaules daudzveidību. Attiecības ar cilvēkiem veido diezgan grūti. Ar nepazīstamiem vai grūti izprotamiem cilvēkiem ir saspringts, īsti nezina, kā uzvesties. Savu personīgo dzīvi citu acīm slēpj. Saskarsmē ir uzmanīgs. Sarunu uztur tikai tad, ja tā skar viņam svarīgu tēmu. Robespjērs nav nejūtīgs, viņš vienkārši nav īsti pārliecināts par to, vai viņa emocijas ir vietā. Savā būtībā ir atsaucīgs, pieklājīgs un labvēlīgs cilvēks. Cenšas nevienu netraucēt, neradīt papildu problēmas. Viņam nepiemīt «caursišanas» spējas. Nav egoists, spēj uzklausīt. Turas pie noteiktiem ētiskiem kanoniem, kuri nav piemērojami visām dzīves situācijām. Ja pret viņu izturas netaisnīgi, necenšas pieļaut nekādu piekāpšanos ētiskā ziņā. Nekad pirmais neatļaujas ļaunprātīgi izmantot savas iespējas. Risinot savas problēmas, vienmēr rēķinās ar citu tiesībām un ērtībām. Ar interesi skatās filmas «par dzīvi un mīlestību».
Emocijas pakļauj saprātam, spēj just līdzi pat nepazīstamam cilvēkam, bet var atteikties palīdzēt tuviniekam, ja redz, ka šī palīdzība netiek novērtēta. Pauž savu mīlestību, rūpējoties, jo mīlēt viņam nozīmē rūpēties. Slikti panes strīdus, skandālus, nemīl noskaidrot attiecības. Uz negatīvajām emocijām atsaucas tikai tad, kad uzskata tās par pamatotām, cenšas tās remdēt ar loģisku analīzi. Nokļūstot nepiespiestas jautrības, līksmības, dvēseliska siltuma atmosfērā, «atkūst», atslābinās un uzlādējas, kļūst valdzinošs un interesants sarunu biedrs.
Tiecas pēc vienkāršām, demokrātiskām attiecībām. Saspringtas attiecības viņam atņem spēku, dara pasīvu. Viņam ļoti dārgas ir jau izveidojušās, ierastas attiecības, pie kurām ietiepīgi turas. Grūti pirmajam pārtraukt neizdevušās attiecības, taču viņš arī nemēģina «ieāķēties», ja tās savu laiku jau izdzīvojušas. Jūt spēcīgu nepieciešamību pēc neatkarības, teritoriālas patstāvības.
Parasti nav pietiekoši mundrs, biežāk nekā pašam gribētos atrodas pusatslābinātā stāvoklī. Neraugoties uz čaklumu, Robespjēram grūti pildīt rutīnus darbus, taču viņš vienmēr cenšas pabeigt līdz galam to, ko iesācis. Nav pārliecināts par savu fizisko stāvokli un veselību. Jūt vajadzību pēc tonizēšanās, fiziska darba. Cenšas ieturēt samērīgu dzīves ritmu. Viņu kaitina nepieciešamība nodarboties ar sadzīves organizēšanu, ērtību radīšanu, kārtības uzturēšanu vajadzīgajā līmenī. Patīk darbi, kas tiek izpildīti automātiski un netraucē viņam domāt.
Ikdienā ir pieticīgs, samierinās ar minimālām ērtībām, dzīvo vienkārši un askētiski. Ja kāds rūpējas par viņa veselību un komfortu, Robespjēra noskaņojums uzlabojas, skatiens kļūst optimistiskāks. Kad sadzīves un materiālās problēmas atrisinātas, pieaug arī viņa enerģija, viņš sāk aktīvi ķerties pie tiem uzdevumiem, kuri bija atlikti līdz labākiem laikiem. Ģērbjas neuzkrītoši, bieži vien – konservatīvi, patīk pustoņi un vienkārši modeļi. Taču Robespjēram nav viegli uzreiz atrast savu stilu, neuzkrītošais var kļūt pārāk blāvs un pelēks. Veselīgs dzīvesveids nav viņa pašmērķis, bet gan svarīgs labu darbaspēju un pašsajūtas priekšnosacījums.
Robespjērs ne vienmēr prot rēķināties ar citu interesēm, ar savām – vēl mazāk. To aizstāvība prasa no Robespjēra lielas pūles, tāpēc viņam vajadzīgs partneris, kas aizsargātu viņa intereses, pakritizētu to arī par egoisma trūkumu, nemācēšanu pastāvēt un rūpēties par sevi. Ja partneris to visu nedara, tad Robespjēram rodas sajūta, ka tas viņu nemīl. Brīžiem mēdz pārbaudīt partnera jūtas ar grūti saprotamām metodēm.
Šie cilvēki ir labi teorētiķi, analītiķi, konstruktori, ģeologi, ārsti – ķirurgi, ginekologi, labi izmeklētāji, eksperimentētāji, ne īpaši veiksmīgi mūziķi un gleznotāji, dažkārt – aktieri, kur viņi spēj saskatīt iespēju sevis apliecināšanai.

Rekomendācijas

Jūsu spēcīgā puse ir analītiskais prāts, struktūrā domāšana, prasme notvert jebkuras parādības likumsakarības. Jūs esat noskaņoti uz objektivitāti un taisnīgumu, cilvēku novērtējumos vadieties pēc to ieguldījumu kopīgā lietā, nevis pēc personiskām simpātijām. Lietā, ar kuru Jūs nodarbojaties, vienmēr izdaliet galveno, atdalot liekas, nebūtiskas detaļas. Kā arī protat stingri loģiski izklāstīt materiālu, raportēt pamatideju līdz klausītājiem.

Izanalizējot ideju, noskaidrojot tās svarīgumu un perspektīvu, Jūs topat par tās aktīvu piekritēju. Jūsu radošā intuīcija viņu pastāvīgi papildina ar arvien jauniem un jauniem uzplaiksnījumiem.

Jūs esat apveltīti arī ar saudzīgām apiešanās spējām ar konkrētiem ļaudīm. Jūs mākat pamanīt cilvēku lietā un palīdzēt noskaidrot viņa spējas, ieviest ticību personīgajiem spēkiem.

Jūsu dzīves pamatproblēma – tā ir neprasme aktīvi aizstāvēt savas intereses un vāja pašpārliecinātība konkrētās dzīves lietās. Jums raksturīga ir neizlēmība, Jums nepiemīt acumirklīgas reakcijas uz situācijas izmaiņām. Tas, ka jums nav operativitātes, dinamiskuma, tas var Jums kaitēt. Cenšaties drošāk pierādīt savas tiesības, ja Jūs esat pārliecināti par to pamatotību.

Nodarbojieties ar tiem sporta veidiem, kuri izstrādā izlēmību un reakcijas ātrumu - ar tenisu, kalnu slēpošanu, autosportu, boksu. Obligāti pēc kārtas mainiet garīgo darbu ar fizisko. Jums ir ieteicami uzmanības vingrinājumi koncentrācijai, kā arī nodarbības, kuras attīsta šīs īpašības, piemēram, sēņošana, ogu, zvejošana. Jums ir nepieciešams morāls atbalsts jūsu uzsākumiem. Jums noteikti ir nepieciešams, lai apkārt jums atrastos izlēmīgi un optimistiski noskaņoti cilvēki, kuri Jūs pa laikam mudinātu, palīdzētu pārvarēt pesimismu un neticību saviem spēkiem.

Cita Jūsu problēma - neprasme komunicēt ar cilvēkiem, attālināta psiholoģiska distance, kuru apkārtējie izprot kā vēsumu, cietsirdību, atsvešinātību. Citreiz Jūs apzināti nolemjat sevi vientulībai. Neesat īgns un drūms. Biežāk smaidiet, esat piemīlīgi, taču nepārcenšaties - Jums ir grūti atsacīt ļaudīm. Piesardzīgi izvēlaties kontaktu loku, kurš ir nepieciešams Jums, lai izvairītos no pārpūles un Jums nevajadzīgām ētiskām problēmām. Cenšaties nezaudēt izveidojušos emocionālos sakarus. Jūs daudzējādi varat palīdzēt ar savu apdomību un izpratni. Ņemiet vērā, ka ne visi var tikpat veiksmīgi analizēt notikumus un abstrahēties no emocijām, kā Jūs.

Cenšaties audzināt sevī vispārpieņemtas ētikas normas un ievērojiet tās sadzīvē. Rēķinieties ar citu ļaužu interesēm. Cenšaties dziļāk iedziļināties katra problēmās, ja gribat, lai tie ar Jums sadarbotos. Atceraties, ka cilvēkus aizvaino virspusēja, neuzmanīga attieksme pret tiem.