Saules paneļi kalkulators, saules paneļi privātmājai, saules paneļu komplekts!A modelis. Psihes kanāli.

Psihes kanāli un tajos esošās funkcijas
 MBTI  Funkcija sociumā
 Sociotips
Apziņa Zemapziņa      
1
 2  3  4 5 6 7 8      
Intravertā intuīcija, socionika. Emociju ētika, socionikas funkcija. Sajūtu sensorika, socionika. Darbības loģika, fakti, socionika  Varas sensorika  Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  INFP  Liriķis
 Jesēņins
Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.
Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.
Laika intuīcija - iekšējā pasaule.
Darbības loģika, fakti, socionika
 Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  Varas sensorika - pārliecība un personīgā drošība ārējā vidē.  Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  ISFP  Starpnieks  Dimā
Laika intuīcija - iekšējā pasaule.
Darbības loģika, fakti, socionika Sajūtu sensorika, socionika. Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  Varas sensorika  Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  INTP  Kritiķis  Balzaks
Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība. Darbības loģika, fakti, socionika Laika intuīcija - iekšējā pasaule. Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  Varas sensorika  Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  ISTP  Meistars  Gabēns
Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati. Varas sensorika  Darbības loģika, fakti, socionika  Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  INFJ  Humānists  Dostojevskis
Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret Varas sensorika Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati. Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  Darbības loģika, fakti, socionika  Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  ISFJ  Glabātājs  Draizers
Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati. Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret Varas sensorika  Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  Darbības loģika, fakti, socionika  Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  INTJ  Analītiķis  Robespjērs
Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati. Varas sensorika Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  Darbības loģika, fakti, socionika  Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  ISTJ  Inspektors  Maksims
Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret Varas sensorika Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  Darbības loģika, fakti, socionika  Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  ENFP  Padomdevējs  Hakslijs
Varas sensorika Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  Darbības loģika, fakti, socionika  Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  ESFP  Politiķis  Napoleons
Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati. Varas sensorika Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  Darbības loģika, fakti, socionika  ENTP  Zinātnieks  Dons Kihots
Varas sensorika Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati. Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  Darbības loģika, fakti, socionika  ESTP  Maršals  Žukovs
Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija. Laika intuīcija - iekšējā pasaule. Darbības loģika, fakti, socionika Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  Varas sensorika  Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  ENFJ  Audzinātājs  Hamlets
Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija. Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība. Darbības loģika, fakti, socionika Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  Varas sensorika  ESFJ  Entuziasts  Igo
Darbības loģika, fakti, socionika Laika intuīcija - iekšējā pasaule. Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija. Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  Varas sensorika  Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  ENTJ  Uzņēmējs  Džeks Londons
Darbības loģika, fakti, socionika Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība. Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija. Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  Varas sensorika ESTJ Administrators Štirlics

1. Neatkarības jeb EGO kanāls. 
Neelastīgs kanāls, uz kompromisiem iziet ar grūtībām. To jomu es zinu, šajā jomā priekš, cilvēka ir divu veidu viedokļi: manējais un nepareizais. Par šajā kanālā esošo informāciju cilvēks uzskata, ka viņam tas pienākas pats par sevi. Informācijas neatbilstība šim kanālam tiek uztverta ļoti sāpīgi, pat kā uzbrukums savai personībai un var izraisīt agresiju.
2. Pārveidošana ar ietekmi, darbības kanāls. 

Kanāls, caur kuru cilvēks darbojas un ietekmē apkārtējo vidi. Šajā kanālā cilvēks prot brīvi rīkoties, darbojoties nepagurst. Spēj pieņemt un izskatīt arī viedokļus, kur nesakrīt ar viņa. Salīdzinoši viegli iziet uz kompromisiem. Viegli var veikt kanāla informācijas vērtību maiņu. Iespēja pieņemt gan pozitīvu, gan negatīvu informāciju. Ja nav iespēja šī kanālā esošo funkciju izpaust darbā, tad tas notiks kaut kur citur, piemēram, mājās. Šis kanāls ir jānodarbina.
3. Mazā kompleksa kanāls. Sabiedrības normu piesavināšanās. 
Bailes, ka informācija, kanāla ietvaros, nebūs un to nevarēs pielietot. Cilvēks pirmajās komunikācijas reizēs parasti cenšas uzsvērt savu kompetenci šī kanāla ietvaros, bet parasti pauž nevis informāciju no sevis, bet gan sabiedrības normas un viedokli. Kanālā esošā funkcija nav nemaz tik spēcīga. Ilgstošu darbību šajā kanālā neveic, jo tas prasa salīdzinoši lielu piepūli. Cilvēks parasti domā, ka tieši šī kanāla izpausmi viņā vēlas redzēt apkārtējie(sabiedrība) un cenšas pielāgoties, kaut gan tā saturs viņam pašam nav nepieciešams un viņš bez tā var pilnībā iztikt.
4. Savas ievainojamības apzināšanās. Ilūzija par dzīves piepildījumu. 
Informācija par šī kanāla saturu, liek cilvēkam saspringt, sevišķi ja tā tiek raidīta viņa virzienā. Tajā pašā laikā cilvēks veido ilūziju un sapņo, kā darbojās šīs funkcijas ietvaros (parasti ilūziju saturs ir savienojumā ar 1. psihes kanāla funkciju) un liekas, ka caur šo kanālu spētu gūt dzīves piepildījumu. Patiesībā šī kanāla saturs un izpausme apkārtējā vidē cilvēkam vispār nav nepieciešama. Saņemot ilgstoši negatīvu novērtējumu šajā kanālā, cilvēks iedzīvosies kompleksos un būs nepārliecināts par sevi.
5. Pārliecināšanas, atslābuma kanāls. Savas atkarības apzināšanās. 
Par cik tas ir zemapziņas kanāls, tad cilvēks alkst pēc šī kanāla satura, bet skaļi par to nerunā. Cilvēkam pret šajā kanālā sniegto informāciju nav pretargumenti. Jauna informācija tajā tiek pieņemta bez ierunām. Par cik kanāls iz zemapziņā, tad informācija liekas ne līdz galam saprotama, bet tajā pašā laikā interesanta un viegli uztverama. Saņemot pozitīvu informāciju šī kanāla funkcijā, cilvēks atslābst, nomierinās un jūtas neparasti komfortabli. Par cik nav pretargumenti šī kanāla informācijai, tad, pretrunīgas informācijas gadījumā, cilvēkam ir iekšējs samulsums un tiek pieņemta pirmā vai pārliecinošāk izteiktā informācija. Cilvēks, kurš izteicis pretrunīgu informāciju, parasti tiek klasificēts, kā neuzticams un tiek ignorēts turpmāk.
6. Pakļaušanās. Ietekmēšanas kanāls. 
Cilvēks pakļaujas, šī kanāla informācijai. Šis kanāls cilvēkam ir neparasti ietilpīgs un uztver visu informāciju, kas saistīta ar šo funkciju, pie tam, tas notiek bez cenzūras un piepūles. Par cik uztverta tiek visa informācija bez ierobežojumiem un gandrīz kā absolūtu patiesību, tad, pašaizsardzības nolūkos, cilvēks no negatīvās informācijas šī kanāla funkcijas ietvaros izvairās, jo viņa skatījumā, negatīvās lietas tajā pastāv, bet par to nav jārunā. Cilvēks pakļaujas, šī kanāla informācijai.
7. Kontrole, iekšējā cenzūra.  
Šis kanāls ir samērā spēcīgs, bet atrodas zemapziņā, līdz ar to nav apzināts. Tas darbojās nepārtraukti mērenā ritmā cilvēkam nemanot. Cenzē apkārtējās vidē esošās informācijas atbilstību sev. Kontrolē un ierobežo kanālā esošās funkcijas izpausmes apkārtējā vidē. Sevišķi tā darbojas partnera izvēlē un tā atbilstības sev izvērtēšanā. Nepieciešamības gadījumos šajā kanālā esošo funkciju spēj aktīvi un brīvi pielietot.
8. Absolūtas brīvības došana citiem.  
Aizsargā arī cietiem šī kanāla funkciju. Rūpējas, lai šajā jomā apkārtējiem būtu viss kārtībā, bet tajā pašā laikā neierobežojot viņus(atšķirībā no 7 kanāla).