Saules paneļi kalkulators, saules paneļi privātmājai, saules paneļu komplekts!

Sociotipi un atkarības (Pokemon Go)

 

Vai būs tipi, kuri aizrausies ar spēlītēm vairāk kā citi tipi? Protams, stereotipiski var minēt, ka sensorie ar tādām lietām neaizrausies, kamēr intuitīvie spēlēs dažāda veida spēlītes. Tomēr, pēc manas pieredzes – ar spēlītēm aizraujas visi tipi, arī sensorie, kuriem savu laiku, pēc socionikas terorijas,  vajadzētu novērtēt vairāk un tērēt to lietderīgāk.

 

Spēlīšu spēlēšana ir tikai viens no laika pavadīšanas veidiem – izklaidējošais laika pavadīšanas veids. Atkarības gēns ir praktiski visiem, tikai atšķirīgs ir veids kā tas izpaudīsies – citam tā būs pārlieku liela mānija uz ēšanu, citam tabakas lietošanu, citam alkohols, citam iepirkšanās, citam narkotikas vai kleptomānija. Tāpēc arī pārlieku liela augstprātība ir nosodīt tos, kuri aizraujas ar spēlītēm, jo pašam iespējams ir kāda cita vājība uz ko ir “uzkritis” un netiek vaļā. Nav labākas vai sliktākas atkarības, ja tā sāk degradēt vai traucēt ikdienas gaitām un saskarsmē ar cilvēkiem

 

Jāņem vērā, ka tie, kam ir lielāka nosliece uz atkarībām – ja tiek no vienas atkarības vaļā, piemēram, saldumiem, un ja tā nav bijusi apzināta sevis noņemšana no atkarībām, tad  vietā var izveidoties cita atkarība, piemēram, atkarība no spēlītēm.

Pokemon Go ir sajaucis vispār vidējo spēlētāju statistiku un ielās ar viedtālruņiem pokemonu medībās izgājuši arī tādi, kuri nekad pirms tam nebija aizrāvušies ar spēlītēm. Meklētāju pulks liels, jo tam, protams, pievienojas tie kas jau bija savas gaitas iestaigājuši dažādu spēlīšu spēlēšanā.

 

Tāpēc atbilde uz to, kuri sociotipi ar spēlītēm aizrausies vairāk nekā citi  - īsti nav rodama, kamēr nav veikts pētījums. Tādam nelielam ieskatam vajadzētu aptaujāt vismaz 100 cilvēkus, kuri spēlē spēlītes un noteikt tiem tipus. Bet arī šādi dati nebūs vispārināmi uz visu spēlētāju statistiku, pat ja iegūtie dati būs patiesi un cilvēki neslēps savus paradumus.

Es izvirzītu hipotēzi, ka intuitīvie tipi būtu tie, kas aizraujas ar spēlītēm vairāk, bet sensorie būs tie, kas šajās spēlītēs izmanto visas iespējas un ja spēlē, tad spēlē uz visu banku, kā ceļojumos “all inclusive”.