Saules paneļi kalkulators, saules paneļi privātmājai, saules paneļu komplekts!

Prāts un prāta instrumenti

 

Prāts var būt mūsu draugs un palīgs, bet tas var kļūst arī par traucēkli. Kad apzināmies, ka prāts ir tikai instruments vai „sekretāre”, kuru uzdevums ir veikt noteiktas funkcijas, mērķa labā, tad esam soli pretī tam, lai prāts būtu sabiedrotais. Kā to panākt? Apzinoties, kas ir prāts, kas ir emocijas, un kā tos vadīt.

Mūsdienu vide ir pārsātināta ar mutitaskingu jeb darbojas nemitīgā vairākuzdevumu režīmā – jāieskatās e-pastā, Facebook, kāds uzraksts sms, kāds Whatsapp-ā, viens zvans pēc otra, jau neatbildēti 10 e-pasti, un vēl savam mīļotajam jāuzzvana, iepirkumu saraksts vakaram, kaut kad jāpadomā par romantisku mierīgu vakaru… Un ja vēl maļas dažādas domas uz riņķi un uz riņķi, nespēj pārstāt domāt, ir jādarbojas, tāpatvien, jo iekšā ir nemiers. Vai arī sāc domāt svētdienā par darbu un kāda neizdarīta lieta neliek mieru, bet pie tās izpildes tā pat tiksi tikai pirmdien - prāts ir sasaistījies ar emocijām un tur Tevis paša radītā cietumā. Emocijas ir tās, kas notur Tevi tajā prāta kalambūrā – domāt atkal un atkal par to pašu.

Prāts jeb tava sekretāre tevi vada, un Tu prātu jau vairs neizmanto kā instrumentu. Ja Tev liekas, ka prāts Tev traucē, tas nozīmē, ka esi pārāk sevi personificējis ar prātu. Tu neesi Tavs prāts. Tas ir tikai instruments ar ko organizēt savu dzīvi, kad tas nepieciešams. Pateikt vārdus, kādus noteiktā brīdī nepieciešams, iemaņas, kas nepieciešamas, lai veiktu kādu darbību, kas tuvina mērķim.

Kad sevi apzināmies un izprotam, prātu varam sākt izmantot kā instrumentu, kā programmu, kas ir mūsu palīgs, kas darbojas tikai tādēļ, lai noteiktā veidā sasniegtu kādus mērķus un atrisinātu situācijas. Izvērtētu variantus, bet nepieņemtu lēmumus.

Piedzimstot, psihē ir noteikts modelis, kas ļauj mums absorbēt noteiktus informācijas veidus vislabāk – to varam saukt par iedzimtajiem talantiem.

Socionikā pamatā izvirza astoņas 8 informācijas kategorijas, un divas no tām prāts apgūst krietni labāk nekā pārējās. Prātu var ieprogrammēt uz daudz ko, tomēr būs informācija, kas ātrāk aizmirsīsies un būs informācija, ko prāts absorbēs automātiski, ļoti ātri un arī ilgstoši saglabās konkrēto informāciju.

Kādas ir šīs informācijas kategorijas – 8 funkcijas: 1) attiecību ētika; 2) emociju ētika; 3) darbības loģika; 4) struktūras loģika; 5) iespēju intuīcija; 6) laika intuīcija; 7) varas sensorika; 8) sajūtu sensorika. Vairāk par funkcijām un socioniku.

Katrs šis instruments, psihes elements mums jau ir ielikts šūpulī, bet divi izvirzās priekšplānā. Tie arī nosaka mūsu interešu virzību, mūsu sapratni par darbu un lietu kārtību, mūsu vēlmi apgūt noteiktas lietas. Bet tie, kas jūtas apmaldījušies, un īsti nezina, kāds ir dzīves aicinājums, tiem uz mirkli jāapklusina savs prāts. Jāapzinās, kas ir emocijas, kas ir sajūtas, kas ir noskaņa, kas ir apziņa, kas ir prāts. Tas ir tas par ko simtiem grāmatās raksta, bet līdz galam no grāmatām to nespējam uzņemt – “būt šeit un tagad” – šajā mirklī sevi apzināties, apklusināt prātu un ieklausīties patiesajā sevī, kas nav prāts – to var saukt kā gribat, bet patiesais es ir tas kas vēro.

Socionika ir viens no veidiem kā kļūt par savas dzīves vērotājiem, atslēgt prātu, iemācīto, un ieliktās programmas, par to kā ir jābūt.