Saules paneļi kalkulators, saules paneļi privātmājai, saules paneļu komplekts!

 

 

Socionika ir zinātne, kas pēta personības tipus un to savstarpējo mijiedarbību

Socionika ir samērā jauna Sociālās psiholoģijas zinātne, kas radusies aptuveni 1970.gadā. To radīja Lietuviešu pētniece, matemātiķe - Aušra Augustinavičūte. Socionika ietver sevī apjomīgo Karla Gustava Junga darbu par Psiholoģiskajiem tipiem; Zigmunda Freida darbu par apziņas un zemapziņas psihes daudzslāņaino modeli; Antona Kepinska informatīvā metabolisma teoriju.

 

Socionika atspoguļo cilvēka rīcības un domu mehānismus šādās jomās:

  • Izceļ katra cilvēka dabas dotos talantus. Parāda kā cilvēks mijiedarbojas ar apkārtējo pasauli un veido savas dzīves laikā informatīvo un materiālo slāni ar savām divām stiprajām funkcijām. Palīdz izvēlēties specialitāti, kurā darbs neapniks, cilvēks gūs panākumus, gandarījumu par padarīto un spēs izpausties visveiksmīgāk. 

  • Parāda to, kas Tevī ir apslēpts, bet tik pat stiprs kā dabas dotie talanti. Pēc kādiem principiem vērtē un cenzē citus. 

  • Paskaidro, ko tieši mēs vēlamies saņemt  un sniegt attiecībās ar otru cilvēku. Katra cilvēka iekšējā būtībā ir vēlme palīdzēt tieši ar savām divām stiprajām funkcijām un vēlme saņemt ar savu suģestējošo un aktivizējošo funkciju.

  • Atklāj Tavu motivāciju strādāt un darboties. Kādi ir tie priekšnoteikumi, lai rastos vēlme strādāt. Dod iespēju darba devējam katru darbinieku motivēt individuāli.

  • Atklāj to, kas Tevī rada stresu un kuras nodarbošanās ilgtermiņā radīs neapmierinātību.Parāda, kādas ir Tavas vājās puses, paskaidro un dod iespēju tās izprast, lai pārstātu par tām raizēties.

Socionika parāda psihes uzbūvi un kā informācija tajā mijiedarbojas ar apkārtējo pasauli. 
Šī zinātne iepazīstina mūs ar 16 dažādiem cilvēku tipiem jeb 16 atšķirīgiem skatījumiem uz dzīvi.
Socionika arī pēta, kā cilvēku psiholoģiskie tipi mijiedarbojas savā starpā jeb starptipu attiecībasVisiem skaidrojumiem par pamatu tiek izmantots A modelis.


 

A modelis.

 

Psihes kanāli un tajos esošās funkcijas  MBTI  Funkcija sociumā  Sociotips
Apziņa Zemapziņa      
1  2  3  4 5 6 7 8      
Intravertā intuīcija, socionika. Emociju ētika, socionikas funkcija. Sajūtu sensorika, socionika. Darbības loģika, fakti, socionika  Varas sensorika  Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  INFP  Liriķis  Jesēņins
Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība. Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija. Laika intuīcija - iekšējā pasaule. Darbības loģika, fakti, socionika  Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  Varas sensorika - pārliecība un personīgā drošība ārējā vidē.  Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  ISFP  Starpnieks  Dimā
Laika intuīcija - iekšējā pasaule. Darbības loģika, fakti, socionika Sajūtu sensorika, socionika. Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  Varas sensorika  Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  INTP  Kritiķis  Balzaks
Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība. Darbības loģika, fakti, socionika Laika intuīcija - iekšējā pasaule. Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  Varas sensorika  Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  ISTP  Meistars  Gabēns
Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati. Varas sensorika  Darbības loģika, fakti, socionika  Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  INFJ  Humānists  Dostojevskis
Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret Varas sensorika Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati. Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  Darbības loģika, fakti, socionika  Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  ISFJ  Glabātājs  Draizers
Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati. Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret Varas sensorika  Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  Darbības loģika, fakti, socionika  Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  INTJ  Analītiķis  Robespjērs
Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati. Varas sensorika Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  Darbības loģika, fakti, socionika  Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  ISTJ  Inspektors  Maksims
Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret Varas sensorika Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  Darbības loģika, fakti, socionika  Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  ENFP  Padomdevējs  Hakslijs
Varas sensorika Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  Darbības loģika, fakti, socionika  Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  ESFP  Politiķis  Napoleons
Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati. Varas sensorika Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  Darbības loģika, fakti, socionika  ENTP  Zinātnieks  Dons Kihots
Varas sensorika Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati. Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija.  Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  Darbības loģika, fakti, socionika  ESTP  Maršals  Žukovs
Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija. Laika intuīcija - iekšējā pasaule. Darbības loģika, fakti, socionika Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  Varas sensorika  Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  ENFJ  Audzinātājs  Hamlets
Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija. Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība. Darbības loģika, fakti, socionika Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  Varas sensorika  ESFJ  Entuziasts  Igo
Darbības loģika, fakti, socionika Laika intuīcija - iekšējā pasaule. Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija. Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība.  Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  Varas sensorika  Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  ENTJ  Uzņēmējs  Džeks Londons
Darbības loģika, fakti, socionika Sajūtu sensorika - fiziskās sajūtas, vajadzības, komforts, veselība. Emociju ētika - emocijas, attieksme no apkārtējiem, informācija. Laika intuīcija - iekšējā pasaule.  Attiecību ētika - attiecības, attieksme pret  Iespēju intuīcija - ārējā pasaule, tās harmonija  Struktūr loģika - struktūra, savas domas, viedoklis, uzskati.  Varas sensorika ESTJ Administrators Štirlics